ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم

daneshjoo
by daneshjoo
12-Apr-2012
 

ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم
خرمگس بگرفته و مُرغِ هُما بنهاده ایم
هم ز نادانی کنون طبل جدایی می زنیم
عمر وعزّت وانهاده سَر فرود آورده ایم


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear JustAnIranian

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thak you for reading. 


daneshjoo

Dear Azarbanoo

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for yor comment. 


JustAnIranian

صحیح است

JustAnIranian


ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم


Azarbanoo

Very true

by Azarbanoo on

Thanks.