نیایش نوروزی

daneshjoo
by daneshjoo
17-Mar-2012
 

جشن نوروزست ای ساقی بیاور باده را
طرحِ نو ریز و برآفرا پَرچم افتاده را

دل بهم ریزد زجهل و جورِملّایان شهر
مِهر و داد و پاکی آور مردم آزاده را


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

روزبه گیلانی ارجمند

daneshjoo


Daneshjoo

دردی
که ایجاد کرده اند چنان سنگین است که در آستانه ی نوروز هم گریبان همه ی ما را

رها نمی کند. امید که نوروزتان شاد و سال نو سال
برآوردن آرزوهای مشترکمان باشد.


daneshjoo

وایلدموز گرامی سپاسگزارم

daneshjoo


Daneshjoo

نوروزتان پیروز و سال نو سال شکفتن غنچه های آرزویتان باد 


Roozbeh_Gilani

به فکر نبود عيدی بچه های فقير،

Roozbeh_Gilani


حکومت اسلام و زمستان فقر

اما: بی رحمی زمستان فقر در فصل حکومت دزدان: اگر چه آنک بهار می آيد، همچو پيرارها! اماهيچگاه پايانی بر رنج ِتلخ ِتهيدستی نيست؛ شکم سير ِسرکرده کرکس های غارتگر(ولی فقيه ودستگاه اش) به فکر نبود عيدی بچه های فقير، تامين هفت سين آنها، شام قرمه سبزی سالی يکبار ِمحرومان، شيرينی و آجيل نوروز و سفره هميشه خالی تنگدستان،هرگز در اين 33 سال آزگار نبوده است، و نيست؛ در نوروز و بهار هم، سوز ِشلاق ِفقر، تا اعماق درد ِنداری بر تن رنجوران می نشيند، آمال و آرزوی نوپوشی تازه کودکان، بر دل و گرده ی مادران و پدران تنگدست، شرنگ تلخ و بار ِکوهی ست، که درد و بار سخت وسنگين اش در تمام فصول سال، همچنان کمرغرور را می شکند و انجماد اسلامی زمستان فقر، بر جان و روان فريفتگان، در کوران و بوران برف و باد ِگمگشتگی بيابان، ميان گرگان گرسنه را، در دره بی رحمی ِدرندگان ِآدمخوار ِالهی يا «حکومت اسلامی»، هر سال بکرات زنده کرده و هم سان گذشته، فرياد خيل بزرگی را در می آورد که دريده شدن هر آن گلوی خود و فرزندان شان را به جار ِدندان ِتيز اين وحوش سنگدل، هنوز گوش می کنند و وحشت و ترس از مرگ را تا اعماق استخوان، بر ناداران تحميل، و ژرفای سياه بی کسی مظلوم را، تا انتها بی دادرسی ، برايشان فرياد و آنها آن را لمس می کند. اينان اگر فرصتی بيابند: دمار از روزگار زمستان 33 ساله اسلامی در خواهند آورد.
تا آنگاه که اين کلاشان روباه، حاکم باشند، پايانی بر زمستان فقر، جور و ستم، ظلم برآزادگان، قصاص، کشتار و اعدام، جنگ قدرت، تحريم و تورم و گراني، خطر نابودی و ويرانی جنگ تحميلی تيز باقی ست و ما در نوروز: تنها شاهد بهار طبيعت خواهيم بود، نه بهار اجتماعی!
عيد نوروزتان مبارک و به اميد ِ رهائی و برگزاری جشن نوروز، در بهار آزادی از ستم استبداد دين و سرمايه!

//www.roshangari.net/as/sitedata/20120318201616/20120318201616.html


daneshjoo

آری گرامی سپاسگزارم

daneshjoo


Daneshjoo

حیف
محتویات خمره نیست؟

نوروزتان
شاد و سال نوتان شادتر باد.


vildemose

Mahshar bood. Merci.

by vildemose on

Mahshar bood. Merci.


روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از غصه به دور، بزم عشقت پر سرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک،نوروزتان مبارک..

 A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Ari Siletz

بَه‌‌‌ بَه‌‌‌

Ari Siletz


ساقیا، تعارف و اصرار کن که  ملایان شهر هم دُمی به خمره بزنند، شاید سر عقل بیان و در مستیِ نوروزی "تکبیر" را "تبریک" تلفظ کنند.

جناب دیوانه، نوروز شما هم خجسته باد.

 


daneshjoo

دیوانه گرامی نورزتان زیبا و سال نوتان پُر از شادی باد

daneshjoo


Daneshjoo

 

از
پیامتان سپاسگزارم


divaneh

این را می گویند نیایش

divaneh


ساقی جان به حرفهای این دانشجو عزیز گوش کن که هر چه می گوید راست می گوید. نوروز تو و دانشجو و همۀ دوستان خجسته باد.