ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمی رود


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
25-Oct-2011
 

عشقِ وطن ز جان ودلِ من نمی رود   

   ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمی رود                   

خواندم هزار قصه شیرین به کودکی

از خاطرم برفته و ایران نمی رود

دلبند این و آن بشدم در جوانیم
ازدل برفت دلبر و، ایران نمی رود

از بهرِ کار، قصه ی ایران بگفتمی
کارم ز دست رفته و ایران نمی رود

دشمن به بند کرد مرا تا زِ سَر رَوَد
تاریخ پرحماسه ی ایران، نمی رود

بر پیکرم عدوی وطن تازیانه زد
زخمش ز تن برفته و ایران نمی رود

بس دیده است کشورِ من حاکمِ پلید
آنها به گور رفته و ایران نمی رود

جان هرکه داد بهرِ وطن جاودانه شد
بابک زِ یادِ مردمِ ایران، نمی رود

از خاکِ پاکِ خویش جدایم نموده اند
شاید زِ سَر به دَر رَوَد ایران، نمی رود

چندیست در دیار دگر گشته ام مقیم
هر ماه و سال می رود، ایران نمی رود

هر چند این دیار قشنگست و دیدنی
از چشمِ من درخششِ ایران، نمی رود

دردانش و مهارت و کارم نمونه ام
افسوس زآنکه حاصلش ایران، نمی رود

بس خویش سالخورده که مُرد و نَدیدَمَش
وَز دل امیدِ دیدنِ ایران، نمی رود

از سر هزارعشقِ دگررفت و می رَوَد
تا زنده ام زِ یادِ من ایران نمی رَوَد


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

دیوانه گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

خوشحالم که به دلتان نشسته و سپاسگزارم که خوانده اید


divaneh

به دل نشست

divaneh


    این شعر زیبای جناب دانشجو هم از یاد نمی رود. با سپاس.

daneshjoo

Mr. Ala

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for reading.


Mohammad Ala

Thanks

by Mohammad Ala on

Thanks. 


daneshjoo

ام پی دی گرامی:

daneshjoo


Daneshjoo

فکر می کنم هموطنان آواره این سروده  را بیشتر درک کنند.

از بیان نظرتان سپاسگزارم. 


daneshjoo

بیت یازده اینگونه است:

daneshjoo


Daneshjoo

هر چند این دیار قشنگست و دیدنی

از چشمِ من درخششِ ایران، نمی رود 


Multiple Personality Disorder

Great poem,,,

by Multiple Personality Disorder on

I was going to say "Eccellent poem", but the 'ecks' in my keyboard doen't work :O)