چرا مدهوش و خاموشی؟


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
20-May-2011
 

زمان زندگی را فصل بسیارست،

دراین لوحی که می بینی هزاران نقش درکارست،

سپیدو زرد و آبی رنگ و بی رنگست،

آری زندگی خوابی پراز رنگست.

گهی پرسبزه و پرگل، سرایی چون گلستانست،

گهی چون شاخه های خشک و افسرده، اسیرسردی دیماه، دَربندِ زمستانست.

تو اکنون درچه فصلِ زندگی هستی؟ کنون پوشیده در رنگِ کدامین رنگ ِ آن هستی؟

*****سه تار زندگی گاهی خوش آهنگست و گه محزون ، و اندوهزا و دلتنگست.

تو ا کنون در کجای زندگی هستی؟ تو اکنون مات و مسحور کدامین نغمه اش هستی؟

*****

گهی افسانه ای زیباست،

چون موجی فرح افزا، زامواج ِ دل دریاست،

گهی لبریزامیدست، رستنگاهِ ناهیدست؛

سراسرشادی و نورست و جولانگاه خورشیدست،

گهی تیره تر از ابر سیه، غمگین و دلگیرست،

بدستش تیر و شمشیرو پیامش بند و زنجیرست.

تواکنون در کجای زندگی هستی؟ کدامین روی او بینی، به این رویش چه دل بستی؟

*****

گهی چون بوسه گرمی ز روی یار دلبندی،

گهی چون سوگ جانفرسا زمرگ تلخ فرزندی،

گهی چون باده رنگین ز دست ساقی شیرین،

گهی چون زهرجان سوزی ز دست دشمنی دیرین.

تو اکنون در کجای زندگی هستی؟ تو اکنون با کدامین جرعه اش مستی؟

*****

کنون این زندگی سردست، زِ ِهر جا ناله می خیزد،

زچشمان ژاله می ریزد،

برون یاس و درونش غصه و دردست،

به کام دزد و هرجایی و نامردست.

تو گویی داورش حیران،

عنان و امر و فرمانش به دست مردکی نادان،

ز بیدادش جهان لرزان ، زجهلش شهدها تلخست،

و حکمش را چو می بینی،

بسی مضحک ترازفرمان ُسست قاضی بلخست.

تو اکنون گوش بر حکمِ ِ که می باشی؟

چرا مدهوش و خاموشی؟

به امید چه بنشستی؟

به فریاد که بر خیزی؟


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Ms. Hojjati

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your comment. I also like that part myself.


Anahid Hojjati

Dear daneshjoo, thanks for your great poem.

by Anahid Hojjati on

 

 It is all beautiful. I like this part a bit more but it is all excellent.

گهی چون بوسه گرمی ز روی یار دلبندی،
گهی چون سوگ جانفرسا زمرگ تلخ فرزندی،
گهی چون باده رنگین ز دست ساقی شیرین،
گهی چون زهرجان سوزی ز دست دشمنی دیرین.
تو اکنون در کجای زندگی هستی؟
تو اکنون با کدامین جرعه اش مستی؟


daneshjoo

سوری خانم عزیز

daneshjoo


Daneshjoo

دانش و علاقه ی شما به شعر اهمیت نظراتی را که ابراز می کنید دو چندا نمی کند.  از توجه شما سپاسگزارم.

 


daneshjoo

دیوانه گرامی سپاسگزارم

daneshjoo


Daneshjoo

 بنظر می رسد اندیشه های ما به یکدیگر نزدیک است.خوشحالم که سروده را دوست دارید و از بیان نظرتان متشکرم.

 


Souri

Aali boud!

by Souri on

Frankly, you couldn't say it better than this.

Very beautiful poem, dear Daneshjoo.

Thanks for sharing.


divaneh

عجب شعر زیبایی

divaneh


شعر بسیار زیبایی است و بسیار به دل می نشیند. واقعاَ که دست طبع شما درد نکند. باید چند بار دیگر آن را بخوانم.