سال فرخنده

daneshjoo
by daneshjoo
17-Mar-2011
 

با جوانان سال ما فرخنده است
ریشه ی این بی وطن ها کنده است

از حکومت زهد و دین گردد جدا
شیخ و ملا نیز این را خوانده است


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo