پیشنهادی به موقع و امید بخش


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
22-Jul-2010
 

آخوند با فریب آمد، با نیرنگ حکومت آخوندی را به راه انداخت، و سی و یک سالست که با کشتار و ایجاد ترس و بی کفایتی و بی لیاقتی به بودن ویران گرانه اش ادامه می دهد. آگاهانی که ماهیت آخوند را می دانستند اندک بودند ولی هشدار دادند، و فریاد کردند و شنیده نشد. این بی خبری و ناشنوایی اشتباه اولمان بود و بسیار گران تمام شده و می شود. جوانان آن دوره در زیر فشار و تحقیر موجود و دلهره ی آینده ی نامعلوم اکنون به پیری زود رس رسیده اند. آوارگان ایرانی که لحظه ای از یاد ایران غافل نمی شوند، در این گوشه و آن گوشه ی دنیا غریبانه زندگی می کنند. کودکان کشورمان که اکنون جوانان برومندی شده اند، و نمی خواهند آداب و رسوم بیگانه و قوانین تحمیلی عصر حجر را بپذیرند، بجای آموختن وسازندگی و بالندگی، ناجوانمردانه به زندان ها انداخته شده یا به طناب دار کشیده می شوند. بر زنان و دختران غیورمان آن می رود که هرگز تصورش را هم نمی کردیم. کشور باستانی و خوشنامی که می رفت یکی از بهترین های آسیا باشد اکنون در اثر سیاست های آخوندی در دنیا بد نام شده و با سوء مدیریت و اشاعه ی خرافات به قهقرا می رود. همه ی اینها و نگفته های بسیار دیگری نشان می دهد که ما نمی توانیم و نباید مرتکب اشتباه دوم بشویم. اشتباه دوم چیست؟ از آنجا که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، امروزه هدف همگانی ایرانیان آگاه و آزاد براندازی آن و جدا کردن دین از سیاست می باشد. صاحب نظران براندازی جمهوری اسلامی از راه های زیر ممکن میدانند: - نافرمانی مدنی و بهم ریزی نظم کشور - ایجاد و تقویت برخوردهای درونی میان دولتمردان - فشار از طرف کشورهای خارجی - کم شدن ارز و بدتر شدن وضع اقتصادی گروه های سیاسی مبارز ما که صادقانه و عاشقانه بفکر نجات ایران می باشند و به هدف براندازی حکومت آخوندی و جدا کردن دین از سیاست معتقدند، باید تا رسیدن به این هدف با یکدیگر همبسته شوند. خود ستیزی، تک روی و فراموش کردن این هدف اصلی، اشتباه دوم است. نیرویی که صرف کوبیدن یکدیگر می گردد باید در جهت رسیدن به هدف مشترک همگانی بکار گرفته شود. من دو هفته پیش با نوشته ای کوتاه ضرورت تشکیل شورای رهبری را با دلیل هایی در این سایت یاد آوری کرده بودم. //iranian.com/main/blog/daneshjoo-24 خوشبختانه شاهپور رضا پهلوی نیز در سخنرانی دیروزشان ( بیست و یک جولای) بصورتی ساده وصمیمانه پیشنهاد تشکیل شورای همبستگی سکولار را داده اند. من توجه هموتنان را به سخن رانی روشن و آگاهی دهنده ایشان جلب می کنم و پیشنهادشان را به موقع و امید بخش می دانم. Crown Prince Reza's Latest Interview on KRSI ( 21st July, 2010) تشکیل چنین شورایی مبارزان را قدرتمند، منایع را بیشتر، مردم را امیدوارتر و فعال تر و پیروزی را نزدیک ترخواهد ساخت. چنین شورایی سخنگوی همه ی مردم ایران خواهد بود و می تواند دست مزدورانی که خود را نماینده مردم معرفی می کنند کوتاه کند. از جمله فایده های این شورای همبستگی اینست که می تواند از مصیبت های بیشتر جلو گیری کند و طمعکاران خارجی را که چشم به تجزیه ی کشورمان دوخته اند نا امید و ناکام سازد. وقت آنست که گروه های مبارز متحد شوند، آن دموکراسی را که به مردم وعده می دهند در عمل با یکدیگر تمرین کنند و به جهانیان نشان دهند که ایران آینده چگونه اداره خواهد شد. تشکیل و پیروزی این شورا آرزوی تک تک ایرانیان است. جا دارد که این مژده  به دیگران داده شود و از این ایده بهر شکل ممکن پشتیبانی گردد..


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo