ضروری ترین فعالیت سیاسی این دوره

daneshjoo
by daneshjoo
01-Jul-2010
 

باتوجه به آنچه در ایران گذشته و می گذرد و با توجه به دخالت های احتمالی که از بیرون تمامیت ارضی ایران را تهدید می کند، ضروری ترین فعالیت سیاسی زمانِ حال ایراندوستان مبارز تشکیل یک شورای رهبری و پشتیبانی کامل آن می باشد.انجام کارهای زیر از جمله و ظایف چشمگیراین شورا می باشد:

- هدایت فعالیت های مبارزان داخل و خارج ایران

- تشکیل یک دولت جانشین برای تسلط فوری بر امور کشورپس از پیروزی- جلو گیری از ایجاد یک وضعیت نا خواسته مثل کودتای سال 1357

پر واضع است که اگر این شورا تشکیل نشود تا سخنگوی ملت ایران باشد، هر فرد دست نشانده ای به عنوان متخصص نظرات خود را به جای نظر مردم ایران در محافل مختلف بیان می کند و برای همه ی ما تصمیم گرفته خواهد شد. می توان با اطمینان گفت که تا هنگامی که این شورا تشکیل وپشتیبانی نشود، فعالیت های دیگر پراکنده و کم اثر خواهند بود. این کار باید مدتها پیش انجام می شد.

از صاحب نظران و نویسندگان و خوانندگان این سایت درخواست می شود قسمتی از وقت گرانبهای خود را به این مطلب مهم اختصاص دهند و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را ابراز فرمایند.


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Benross:

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for you comment. I think we all will benefit more if we concentrate on what we want and our common interests.


daneshjoo

Dear Comrade:

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your comment.  As a daneshjoo I need and would like to learn more.  You also could let me and other readers know what you think about the main topic.


daneshjoo

Thank you for your comments.

by daneshjoo on

Daneshjoo

Dear Divaneh: I always like your comments. You are aware and present.


benross

You gather different people

by benross on

You gather different people including Reza Pahlavi to represent different things? are you kidding? It's been tried and failed, many many times over. And the key to its failure, besides its cartoonish scheme, is this: 'Reza Pahlavi' the person, is a non entity, similar to Ganji and others.

Reza Pahlavi the king of Iran however, does not 'sit' with others. 'Others' sit around him.

Once you get to digest that, the problem is solved. Look back at those young activists inside Iran who had a virtual live discussion with RP, they might inspire you. 


comrade

Knock Knock

by comrade on

 

 

در صدد بودم در مورد انقلاب مردمی سال ۵۷ و اینکه نمیتوان آن را
کودتا نامید، مطالبی‌ به عرض برسانم که رسیدم به عبارت " واضع است..." در
بلاگ شریفتان. باشد برای 
فرصتی دیگر.

 

Never late to learn....//davidharvey.org/reading-capital/


divaneh

Very good idea

by divaneh on

Having such a committee could have the benefit of uniting all different factions. Such Committee should be a coalition of those respected by various lines of thought. The following are some of the existing ideologies or groups. I have assumed that due to the inability to have such a committee in Iran, its members reside outside the Iran.

Seculars: A person such a Bahram Moshiri, Hassan Shariatmadari, Mohsen Saazegara, Shirin Ebadi.

Monarchists: Who better the Reza Pahlavi himself?

Religious: People such as Akbar Ganji, Mohsen Kadivar.

Ethnics: People representing the different ethnicities and respected by them.

You can add more to this list and suggest other people.