جانشین هرگز نمی خواهد خدا

daneshjoo
by daneshjoo
07-Jan-2010
 

شیخکی جای خدا بنشسته است
حرمت قانون و دین بشکسته است

او گمان کرده، همه چون او خرند
هر چه گوید، جمله  فرمانش برند

چونکه خود پس رفته است و بی سواد
مردمان را این چنین دارد بیاد

کوچه را، گویا که خالی دیده است
قرن ما، عصر سفالین دیده است

حاکم و قاضی و مجری گشته او
قلب و روح مردمان را خسته او

آبروی کشور ما برده است
ثروت ملی میهن خورده است

نخبگان از شهر و کشور رانده او
هر وطن خواه را محارب خوانده او

زانکه باشد نوکر مشتی عرب
خون  ایرانی بداند مستحب

او که می باشد دو پایش سوی گور
می کشد زن ها و مردان غیور

ای رفیقان جور این ابله بس ست
وقت عزل این پلید ناکس ست

بایدش پایین کشید و داد کرد
ملتی از جور او آزاد کرد

آنچنان بایست رسوایش نمود
تا شود آگه هرآنکس زنده بود

تا همه گویند با هم یک صدا
جانشین هرگز نمی خواهد خدا


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Souri, MPD, Maryam Hojjat, Anahid Hojjati

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thank you for your time and encouragement.


Anahid Hojjati

Excellent poem Daneshjoo,

by Anahid Hojjati on

 

 

Dear daneshjoo, what a fanatstic poem you have written.  Great job.


Multiple Personality Disorder

very good

by Multiple Personality Disorder on

a good one


Maryam Hojjat

Excellent, Daneshjoo

by Maryam Hojjat on

One of your best.  May God bless you with all truth in your poem!

Payandeh IRAN & True Iranians 


Souri

جانشین هرگز نمی خواهد خدا

Souri


Bravo! Wonderful!!!

So true.