ایرانستان: دشمنان ایران را بشناسید

ایرانستان: دشمنان ایران را بشناسید
by anglophile
29-May-2012
 

این ایمیل تاسف آور بوسیله دوستی‌ به من رسید که عیناً آن را برای شما نقل می‌کنم. اگر دیر بجنبیم نقشه ایران نظیر تصویر این بلاگ خواهد شد. این ویدیو را تماشا کنید تا به عمق فاجعه پی ببریدعلنا تجزیه ایران را تبلیغ میکنند. به تجملات سالن نگاه کنید ما حتی از عهده پرداخت یک سالن ساده با امکانات صفر بر نمیائیم اینها از طرف ترکیه و آذربایجان تقویت میشوند دوستان سیاسی متعلق به نحله های مختلف سیاسی باید واقعا احساس مسئولیت کنند احتمال دخالت قدرتهای خارجی در مرافعه ایران و اعراب بر سر سه جزیره واقعا وجود دارد، بسیاری از کشورهای اروپائی از اصطلاح خلیج بجای خلیج فارس استفاده میکنند. این فاشیستهای پان تورکیست بمجرد درگیری ایران با کشورهای خارجی، همراه با سایر تجزیه طلبان، خون در این کشور براه خواهند انداخت. فاجعه جمهوری اسلامی فقط به نقض حقوق بشر محدود نمیشود. این رژیم همراه با تجزیه طلبان، بود و نبود سرزمین ما را هدف قرار داده اند. بیدار شوید. اتحاد ایران دوستان بدون توجه به اعتقادات سیاسی همدیگر رمز پیروزی ماست


Share/Save/Bookmark

more from anglophile
 
Zia111

No

by Zia111 on

Out of deliberate design. The Shah warned about this very thing explicitly.


Cost-of-Progress

160 years old?

by Cost-of-Progress on

Looks like the islamic anti-public of Iran is working hard to make this come true - perhaps out of sheer stupidity and incompetence, nevertheless............. 


Zia111

This is the 160 year old dream

by Zia111 on

of European imperialists.


All-Iranians

جناب انگلوفیل

All-Iranians


 

 دریغ است ایران که ویران شود، نگران نباشید. آرزو های نا پاک دشمنان ایران به گور خواهد رفت


anglophile

Thank you admin

by anglophile on

For formatting my text and embedding the video.