پیام "همه ی ایرانیان" به اوباما

All-Iranians
by All-Iranians
23-Oct-2012
 

 


ای اوباما ، تو که خبر داری
کار_ ایران ، و بس گرفتاری

"دارم ، از آسمان زنگاری
زخم ها ، بر دل و همه کاری"


کاین آخوندان روضه خوان و دغل
کرده اند ، ای بسا تبهکاری


"پاره های جگر، فرو ریزد
دامنم را، اگر بیفشاری"

اگر همدست_ ملاها نیستی
یار_ ایرانی ، و وفا داری

آخر ، حالا بیا و کاری  کن
تا آخوندها شوند ، متواری

این چنین می شوی به دل محبوب
رای_ مردم ، بسا به دست آری
 

همه ی ایرانیان با کمک از هاتف اصفهانی

نظر شما چیست؟

xxxxxxxxxx


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Jenab-e Friendly Notes

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your link. You may also like to view this

//shirookhorshid.blogspot.ca/2011/03/blog-post_28.html
 


All-Iranians

Jenab-e Ahang1001

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your poem. You may also like to view this

مش حسن با دو عدد گاو ز صحرا آمد
با زنش گفت به شادی که اوباما آمد!
پلوئی دم بکن و پوست بکن بادمجان
که به جانم هوس مرغ و مسما آمد
همسرش گفت که این سمت نیامد، دیدم!
به گمانم که در اطراف یو.اس.آ. آمد
تازه با رأی من و تو که نیامد سر کار
روی آرای همان مردم آنجا آمد
چه کند فرق برای من و تو، بیچاره؟
درد ما را مگر او بهر مداوا آمد
گاومان شیر فزونتر بدهد از فردا؟
بابت ذوق زیادی که اوباما آمد
یا که گاو نرمان هم پس از این شیر دهد؟
روی شوقی که طرف با هی و هورا آمد؟
کو برنجت که پلو خواستی از بهر ناهار؟
مرغ بریان مگر از عالم رؤیا آمد
آنچنان ذوقزده ای آمده ای، پنداری
که پسرخاله ات از قریۀ بالا آمد
رفع تبعیض نژادی خبری شیرین بود
که به صبحانۀ ما مثل مربا آمد
لیکن این مرد سیاهی که دلت را برده
نه سیاهی است که در قصه و انشا آمد
این سیاهیست که با پول سفیدان جهان
پی افزایش سرمایه به سودا آمد
«آن سیه چُرده که شیرینی عالم با اوست»
فرصتش ده که ببینی پی یغما آمد
همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخید
این یکی از پی نو کردن لولا آمد
چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن
بوش تازه نفسی تازه به دنیا آمد
به طرفدار محمد مگرش رحم آید
اینکه با همرهی امت موسی آمد
نظر مشدی حسن چون ز اوباما برگشت
با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت!
هادی خرسندی
//gazaf.blogfa.com/cat-3.aspx


Friendly Notes

نامه محرمانه فدایت شوم خامنه ای به اوباما

Friendly Notesahang1001

یه خط هم از من به بارک حسین

ahang1001


 

حرف بسیار گفتی ...کس ندید از تو  عملی

نکنه...تو هم مردم آزاری؟