گویند که او شعیب است

گویند که او شعیب است
by ahosseini
04-Mar-2011
 

گویند که او شعیب است بی‌ ایرادو بی‌ عیب است فرمانده سپاه است یار امام غیب است ==================== هنر نزد ایرانیان است و بس بگو پس کجأیست این خوش نفس نگه کن به نایب امام زمان بود همچو عنتر درون قفس عجب این امام زمان جاهل است نخواهد کند رحم بر هیچکس هرآنکس که شادی کند میکشد به جایش نهادست آئین یاس اگر که هنر نزد ایرانی است چرا پس بگشتیم خاشاک و خس نگو که هنرمند هستیم ما اگر که گذاشتیمشان توی راس تو بنگر به آن یک جناح رژیم به اصلاح طلب‌های سایت جرس به جنگ خرافات با دین روند به آنها بگوییم ما ناز شص(ت) خدایا!" بکن راهم بر حال ما" اگر که تو هستی‌ کمی‌ دادرس خرد ما نورزیم در جمع خود زنیم دائماً حرفهای عبث همه توی جمع خودسری می‌کنیم و داریم آزادگی در هوس بیا جمع کن جان من این بسا ط نزن حرف آزادگی زین سپس


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Editng

by ahosseini on

Every time I try to edit, it destroys the entire format in which case I have to contact the webmasters.

For example "rahm" is spelt wrong and yet I can not touch it. 

 


Esfand Aashena

شعیب یعنی‌ چه؟! منظور شیعه با عیبه؟!

Esfand Aashena


Everything is sacred