یا حسین، میر حسین

ahosseini
by ahosseini
28-Feb-2011
 

به خاطر اینکه حوصله مردم در تظاهرات به سر نره من چند تا شعار به شعارهای دستوری آقای امیر ارجمند اضافه کردم.

یا حسین، میر حسین
یا مهدی، شیخ مهدی

بی‌ ایرا...اد و بی‌ عیب
باز هم پناه بر غیب

جماران، جمکران
حکومت قرآن

یا اکبر، شاه اکبر
بیا بشو تو رهبر

یا امیر ارجمند
ما را رها کن ز بند

یا مهاجرانی
رها کن هر ایرانی‌

یا محسن سازگارا
آزاد بکن تو ما را

یا فرخ نگهدار
مارکس و لنینم بیار


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini