یه روز توی شهر قم - مرکز بمب اتم


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
06-Oct-2009
 

یه روز توی شهر قم

مرکز بمب اتم

نزدیکیای حرم

اون حرم محترم

حوالی چمکران

اون پایگاه رهبران

تویه مرکز فساد

یه چند تا بمب افتاد

چندین زن بیچاره

شد کشته و‌ آوره

ملّا که میکرد صیغه

بعد از چندین دقیقه

گفتش بگیرید عزا

مجلس ختم و دعا

چند مفلس تریاکی

با کمال بی‌ باکی

راه افتادن توی شهر

گفتن الله اکبر

این شهیدا ژنده اند

ژنده و پاینده اند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini