آنها که سخت و محکم بر طبل جنگ کوبند

ahosseini
by ahosseini
28-Nov-2010
 

آنها که سخت و محکم بر طبل جنگ کوبند
باید دهند پاسخ، باید به ما بگویند

کایا ره رهآیی، راه نجات مردم
ازشیوهای نازیسم، از راه زور جویند

این راه احمدی هاست، این شیوه  فاشیست هاست
جای صلیب هیتلر، خال سپاه کوبند

از آریای هیتلر، ضدّ یهود و عرب
از آن نژاد و مذهب، چون حیوان بدخویند

بر ضدّ ملت کرد، ضدّ بلوچ و "تازی!"
علیه هر ملیت، نها ل  کینه رویند

ما از تبار سعدی، آن شاعر بزرگیم
‌آنان که دست هاشان ،  زاین  چرک ها بشویند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

روز به عزیز

ahosseini


 

روز تو به باشدو شبهای تو - بستر آرامش و رویای خوب


Roozbeh_Gilani

The racist and fascist nature of the islamist regime.....

by Roozbeh_Gilani on

 so nicely put in your poem, is not only a source of shame for Iran and Iranians for many generations to come, but this entire unreasonable hostile and exclusive attitude towards other countries and internal non fars Iranians respectively, is seriously threthening the geographical integrity of Iran. 

Thank you for your good and timely poem 

"Personal business must yield to collective interest."


default

مهربانا شادباش و دیر زی

ahosseini


بوی جوی مولیان آید همی - یاد یار مهربان آید هم همی


Mehrban

Mr. Hosseini

by Mehrban on

Most of your poems are so good, I forget that I should comment on them.  Kinda like "anche ke ayan ast che hajat be bayaan ast".  


default

Thanks Mariam aziz

by ahosseini on

Nobody else make comments about my poems. Does it mean they all agree or my work is not worthy of comments.


Maryam Hojjat

Great poem for

by Maryam Hojjat on

IRI/IRR/ faciest who has destroyed Iranian image in the world. Thanks.