تیر خلاص زن نمیخوایم

تیر خلاص زن نمیخوایم
by ahosseini
23-Sep-2009
 

تیر خلاص زن نمیخوایم

مااین اهریمن نمی خوایم

رئیس جمهور قلابی

فرو مایه تن نمی خوایم

ضد زنای وطنه

ما دشمن زن نمی خوایم

قاتل سهراب و نداست

قاتل و دشمن نمی خوایم

شارلاتن و دروغگوه

ما این بد دهن نمی خوایم

ظاهر و باطنش لجن

آشغال و لجن نمی خوایم

خرافاتی و مسخره

ما آقای ا.ن نمی خوایم

تو نیویورک همه بگیم

دشمن میهن نمی خوایم


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini