درباره سيد حسن نصرالله

درباره سيد حسن نصرالله
by ahosseini
26-Nov-2010
 

بس که تپاندی به دهن نان ِ مفت

هار شدی سیّد ِ گردن کلفت!

روز به ما مثل شب ِ تار شد

تا که تن ِ پست ِ تو پروار شد

گر چه درون دهنت نان ِ ماست

در دل ِ تو کینه از ایران ِ ماست

بس که شده یونجه و کاهت زیاد

گشته اخیرا دک و پوزت گشاد

هست تو را کینه از ایران زمین

بس که بود در شکمت باد ِ دین

با تو ندارم هوس ِ گفت و گو

راهزن ِ لمپن ِ بی چشم و رو!

آن چه تو را گفته بدم پیش از این

هست كماكان به حقيقت قرين

این شعر زیبا از طریق ایمیل به من ارسال شده و از هویت شعر اطلاعی ندارم.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
No Fear

از نگاه دیگر

No Fear


خواندم که آقای احمدی‌نژاد گفته است: «حتا دستورالعمل زبان عربی را ما ایرانی‌ها تالیف کردیم» (نقل به مضمون). که اگرچه با کمی تاخیر؛ اما پاسخی به «ادعاهای متاسفانه منطبق بر واقعیتِ یک روحانی عرب به نام شیخ حسن نصراله» است که در هفته‌های گذشته، بسیار جنجال‌برانگیز شد.

شخصاً از آقای احمدی‌نژاد تشکر می‌کنم که پاسخی به ادعاهای این روحانی عرب داد که ازین پس، هرگاه که بخواهد دهانش را به تحقیر ایرانیان باز کند؛ لابد یادِ این گفته‌ی آقای احمدی‌نژاد خواهد افتاد [که تلویحاً بدان معناست که: «حرف‌زدن به زبان خودتان را هم ما ایرانی‌ها یادتان دادیم»] و ترجیح خواهد داد که سکوت اختیار کند. و لابد به‌خاطر بیاورد که: «در استخدام ایرانیان» است و اگرهم ارج و قربی دارد، فقط از این روست که از «امنیت ایران»، هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، در کشور خودش، دفاع ‌کند.