بود این کار تو‌ای افتخاری - نشان ذلت و پستی و خواری

بود این کار تو‌ای افتخاری - نشان ذلت و پستی و خواری
by ahosseini
20-Nov-2010
 

نمیدانم بود حداد عادل

و یا این که وکیل دزد و قاتل

شده عادل رئیس مجلس ما

چرا چون رای مردم گشت باطل

به این اقدام شورای نگهبان

شده مجلس پر از مشتی اراذل

پر از آخوند و اوباش بسیجی‌

شده یک دست حزب‌الله کامل

جدا ومستقل از ملت ما

به طور کامل از افراد عاقل

این شعر درخرداد ۱۳۸۳ ، به مناسبت  انتخاب حداد عادل به ریاست مجلس، سروده شد.


 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini