فلسطین همینجاست - خود مملکت ماست


Share/Save/Bookmark

فلسطین همینجاست - خود مملکت ماست
by ahosseini
17-Sep-2009
 

فلسطین همینجاست

خود مملکت ماست

خیلی بدتر از شارون

این رهبر بی حیاست

شاهد بی حیایی

امثال خوب نداست

این رهبر و این سیستم

واسه ما درد و بلاست

ایران مثل اسرائیل 

دولت مذهبی هاست 

فلسطین یک بهانه است

بهانه این آقاست

مقابل صهیونیست

این آقا رویش سیاست

حد اقل صهیونیست

با یهودی  مداراست

اما حضرت آقا

دشمن مسلموناست

کار طرفدارانش

دائما کار خطاست

شکنجه و زندانی

 تجاوز به جوون هاست

کاسه داغتر از آش

جماعت حزب الله است  

مملکت فقط مال

بسیجی و سپاست

بدترین شکل دولت

حکومت ملاهاست

اگر تحمل کنیم

  از خود ماست که بر ماست

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
vildemose

Awesome, thank you.

by vildemose on

Awesome, thank you.


fatemeholfati

Mr Hosseini, a piano playing the right notes

by fatemeholfati on

It is short, sharp, witty and historical. Hosseini's work is a constant reflection of our time, space and predicment. A Hosseini's poem is a constant reminder to us that the tradition of Mashroteh and its poets such as Frrokhi-Yazdi, Iraj Mirza,Ashrafodin Hosseini, Aref is alive and goes on. Thank you for keeping our tradition of CRITICAL and POLITICAL poetry uniquely distinguishable and colorful.