این عکس ها دیدنی‌ است

این عکس ها دیدنی‌ است
by ahosseini
17-Sep-2010
 

این عکس دیدنی‌ است

پز دادن یک زن نقابدر جلو دوربین

کارلا سارکسی در حجاب اسلامی

فراموش نکنیم که سارکوزی همچون لپن، کمپین تبلیغاتی خودش را در فرانسه با حمله  به منا طق مسلمان نشین پاریس آغاز کرد.


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini