ببین چطور 'دانشجو'

ahosseini
by ahosseini
01-Sep-2010
 

ببین چطور 'دانشجو'
این مردک دروغگو
شده وزیر علوم
وزیر علم و نجوم
کسی‌ که تو اون روزا
بعد از فتوای آقا
در رفته از دانشگاه
رفته تو اون پناگاه
کرده تحصیلاتو ترک
چطور گرفته مدرک
کسی‌ که از انگلیس
رفت و بگشت کاسه لیس


حالا بگیم مدرکش
بخوره توی سرش
کسی‌ که تو جمکران
همراه با دیگران
سر میزاره توی چاه
هر هفته و هر از گاه
نگه ‌ز علم و دانش
‌ز دانش و پژوهش
بگیم به این بذله گو
به این بچه پر رو
باید براه گم بشه
یک بار واسه همیشه
برداره این بی‌ حیا
دست از سر استادا
بگیم که بی‌ آبرو
تو نیستی‌ یک دانشجو


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini