قبرستان تاریخ

قبرستان تاریخ
by ahosseini
09-Jan-2010
 

بکن از جا تو این جرسومه از بیخ

بزن محکم بر آن طابوتشان میخ

سپس اندازشان در منجلابی

در آن اعماق قبرستان تاریخ


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini