صد جان قابل گیرد - اما خودش نمیرد

صد جان قابل گیرد - اما خودش نمیرد
by ahosseini
28-Dec-2009
 

[خامنه‌ای یزید شد

یزید رو سفید شد]*

کشت سید علی‌ موسوی

همچون شمر پلید شد

*- شعار مردم در ایرن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini