کی‌ بود که اشتباه کرد - جواب به خامنه ای


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
22-Dec-2009
 

کی‌ بود که اشتباه کرد

خطا توی این راه کرد

زندگی‌ چند هزار

با یک امضا تباه کرد

بچه سیزده ساله

یا چند زن حامله

گذاشت کنار دیوار

گلوله کرد حواله

یادت میاد بی‌ پدر

که میگفت اون خیره سر

قبرستونو آباد کرد

اون پدرو اون پسر

شنیدی زر زر را را

زر زر اون آقا را

حالا تمام کویر

گشته بهشت زهرا

توی بهشت زهرا

تو قبرستون تو صحرا

کی‌ بود که روز اول

کج گذاشت سنگ بنا را

در پایه و در اساس

امامتون در خطاس

دم خروس را ببینن

 نگوبه حضرت عباس

اگر خدا عادله

ضد یه مشت قاتله

هم آقا هم سید علی‌

حکومتش باطله

اگر خدا بخشنده است

یک خالق سازنده است

بین جنایت کارا

امام بد جور بازنده است

 

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini