یکی‌ پیدا نمیشه

ahosseini
by ahosseini
14-Dec-2009
 

یکی‌ پیدا نمیشه

یک بار واسه همیشه

بگه به رفرمیستا

به بعضی‌ کمونیستا

به بعضی‌ لیبرالها

جمهووری فدرالها

بگه به روضه خونا

به بعضی‌ این جوونا

آزادی اندیشه

با ریشو و پشم نمیشه

این خواست اصلی‌ ماست

دین از سیاست جداست

که با دولت دینی

دولت اینچنینی

زنی آزاد نمیشه

ایران آباد نمیشه 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini