مجاهدین - پس رئیس جمهور ما چی‌ میشود ؟

ahosseini
by ahosseini
13-Dec-2009
 

پس رئیس جمهور ما چی‌ میشود

رهبر ایران زمین کی‌ میشود

مردم ایران! چرا بنشسته اید

گو که از این وضع و اوضاع خسته اید

مردم ایران! چرا خوابیده اید

بهتر از مریم کسی‌ را دیده اید

مریم ما از همه دل میبرد

او دل هر مرد عاقل میبرد

مریم ما هچو یک اختر بود

نی به سان آن یکی‌ عنتر بود

هاله نورش بود پر نورتر

او شفا دادست چندین کورو کر

ما گله داریم از دست شما

از شما ای مردمان بی‌ وفا

آخر این هم هست رسم روزگار

کرده اید ما را در اینجا ماندگار

چونکه حرف ما نمیگیرید گوش

ما بگشتیم نوکر صدام و بوش

مردم ایران به پا خیزید حال

تا دهید مسعود و مریم یک مجال

مردم ما! تنبلی دیگر بس است

مریم ما را برید بر روی دست

وقت آن باشد کنید یک کار نیک

مثل مسعود انقلاب ایدولوژیک


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

Masoud & Maryam both are two VatanFroush!

by Maryam Hojjat on

Who Tried to sell IRAN & IRANIANS to their  enemy, who attacked IRAnians with their brainwashed army.  Down with Mojahedin e Khalgh.

Payandeh IRAN & IRANIANS


default

"مسعود"‌شان کجاست؟

ahosseini


در گورستان تاریخ


پندارنیک

Any credible news?

by پندارنیک on

حالا از همه اینها گذشته، "مسعود"‌شان کجاست؟