تکرار ترا ژدی

ahosseini
by ahosseini
10-Dec-2009
 

یکی‌ پیدا نمیشه
یه بار واسه همیشه
بگه به رفرمیستها
به بعضی‌ کمونیستها
به بعضی‌ لیبرالها
جمهوری فدرالها
آزادی اندیشه
با ریشو پشم نمیشه
بزنه سرشون غر
که با چارقت و چادر
نمیشه زن آزاد کرد
مملکت و آباد کرد
بگه بی‌ هیچ کم وکاست
دین از سیاست جداست
نباد به روزه خونا
چک سفید بدیم ما
تکرار ترا ژدی
چیزی نیست جز کمدی
امیدواریم با این پند
به سر عقل بیایند


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini