احمد زید آبادی

ahosseini
by ahosseini
25-Nov-2009
 

احمد زید آبادی

به جرم انتقادی

گردید شش سال تبعید

به حکم قاضی  سعید

به یک جایی بس محروم

سرنوشتی نامعلوم

یک منطقه "آباد"

که اسمش هست گناباد

جرم ایشان معلومه

یک آدم "بد نومه"

اما جرم مردم چیست

که می‌کنن اونجا زیست


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Mammad

Saharkhiz and Zeidabadi

by Mammad on

Learn about the lives of Zeidabadi and another patriot, journalist Isa Saharkhiz:

//www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/11/courageous-principled-journalists-eisa-saharkhiz-and-ahmad-zeidabadi.html 

Mammad