یک شعر طنز در باره دفتر کار امام جمعه شیراز

یک شعر طنز در باره دفتر کار امام جمعه شیراز
by ahosseini
25-Jul-2011
 

اينم دفتر اقا

كنار تخت جمشيد

نزديك باغ ارم

تو وسط اون باغا

 

اينم دفتر اقا

توى ارگ كريم خان 

تو يك جاى مجلل

تو يكى از اطاقا

 

اينم دفتر اقا

شده وارث سعدى

شده وارث حافظ

با اون دوست و رفيقا

 

اينم دفتر اقا 

نشسته جن ميگيره

مقابل جند ريشو

جلوى اين الاغا


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
Maryam Hojjat

A True Poem

by Maryam Hojjat on

thanks for truthfulness in your poetry.