یک شعر طنز در باره امام زاده دیجیتال

یک شعر طنز در باره امام زاده دیجیتال
by ahosseini
21-Jul-2011
 

امام زاده ديجيتال
قسم به يك و صفرت
ترا به جان اقا
بده به ما يك كم حال

 امام زاده ديجيتال
به نان شب محتاجيم
فقير و بيچاره ايم
ببخش به ما كمى مال

امام زاده ديجيتال
اگه كه مال نمى دى
با اين يكى دو سكه
بيا بگير ز ما فال

امام زاده ديجيتال
فتنه گر و منحرف
دشمناى اقا رو
يكى يكى بكن لال

امام زاده ديجيتال
دشمنا را رسوا كن
دشمناى جادوگر
هر چه دشمن رمال

امام زاده ديجيتال
يه منبر روضه بخون
روضه امام حسين
روضه خوب و با حال

امام زاده ديجيتال
امام زمان وبيار
حالا ديگه وقتشه
ديگه وقتشه امسال


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Thank you Faramarz aziz

by ahosseini on

Your kind word is appreciated.

I liked your comment about pizza.

It was really good. 


MM

YW - keep up the good work

by MM on

.


Faramarz

امام زاده آنالوگ

Faramarz


 

امام زاده آنالوگ

قسم به سیگنال پیوسته ات

مرگ به تو ای رهبر

و این نظام آلوده ات

مرسی آ حسینی خان!


default

Thank you MM

by ahosseini on

The original idea is yours.


MM

good job ahosseini

by MM on

pretty good.