یک شعر طنز در باره امام زاده سیار در اراک

یک شعر طنز در باره امام زاده سیار در اراک
by ahosseini
18-Jul-2011
 

امام زاده سيار،حاجتمو روا كن

من محتاج دعايم، بيا منو دعا كن

وضع و اوضاع خرابه،اوضاع رو رو براكن

دست راست اقا رو، هرچه زودتر شفا كن

خرافاتو بر انداز، رمالا رو فنا كن

احمدى و مشائى، به صد درد مبتلا كن

امام زمان و بيار، لعنت به امريكا كن

عدل و عدالت بيار، اين ملت و رها كن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Thank you MM for kind words

by ahosseini on

And thank you for your input.


MM

I like your poem

by MM on

but here is another امامزاده دیجیتال - Digital Emamzadeh to twist your poem around


default

Thank you Maryam

by ahosseini on

I appreciate it.

I know there is at least one person who likes my work.


Maryam Hojjat

great poem

by Maryam Hojjat on

thanks for sharing.