هشت سال سر پیچ ایستاد - درمورد خاتمی


Share/Save/Bookmark

هشت سال سر پیچ ایستاد - درمورد خاتمی
by ahosseini
21-Oct-2009
 

هشت سال سر پیچ ایستاد - درمورد خاتمی

هشت سال سر پیچ ایستاد

شعار‌های خوب خوب داد

گفت از مردم سالاری

با لبخندو روی شاد

اما سر بزنگاه

تو دام رهبر افتاد

توی دام اون فقیه

اون رهبرو اون ستاد

اما ما مردم خوب

دموکراتیم و آزاد

ما مردم با شعور

ما مردم با سواد

ما همه با هم میگیم

خیلی‌ با شور و فریاد

دین از سیاست جدا

سوا کنیم دو نهاد

دموکراسی آزادی

زنده و پاینده باد

 رهبر خوب میخواهیم

نه ملای کون گشاد


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
jamshid

Very good!

by jamshid on

Very good!