الاف کردن ما را - از صبح تا به حالا

 الاف کردن ما را - از صبح تا به حالا
by ahosseini
27-May-2011
 

الاف کردن ما را
از صبح تا به حالا

خاک تو سر همشون
هر چه آخوند و ملا

از این پایین گرفته
تا راسشون اون بالا

حالا دیگه وقتشه
که ما بگیم یا الله

همشون رفتنین
بزودی انشاالله

تیپا رو محکم بزن
که ما بگیم ماشالله

Ali Hosseini


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini