مذهب چيست؟ آیا اسلام تافته جدا بافته ای است؟


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
26-May-2011
 

مذهب چيست؟

يک فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را نکشته است،

در حاليکه روحانيون فلاسفه زيادي را کشته اند....

"دنيس ديروت"

وقتي که مردم بيشتر آگاه مي شوند،

کمتر به روحاني و بيشتر به معلم توجه مي کنند.

"رابرت گرين اينگر سول"

دين بهترين وسيله

براي ساکت نگه داشتن عوام است.

"ناپلئون بناپارت"

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند،

در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم.

پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند.

" جومو کيانتا"

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد،

اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.

"سوزان ارتس"

قسمت هايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند،

قسمت هايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.

"مارک تواين"

به من بگو قبل از تولد کجا بوده اي

تا به تو بگويم پس از مرگ کجا خواهي رفت.

"نيچه"

مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئي در آسمانها زندگي مي كند

كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.

و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي،

و اگر يكي از اين كارها را انجام دهي،

او تو را به جايي مي فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن

و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي كني،

رنج بكشي، بسوزي و فرياد و ناله كني

ولي او تو را دوست دارد… !

" جورج كارلين"

يكي از بزرگترين تراژدي هاي بشريت اين است كه

اخلاقيات بوسيله دين دزديده شده است.

" آرتور سي كلارك"

آنجا كه علم پايان مي يابد،

مذهب آغاز ميگردد .

" بنجامين ديزرائيلي"

دين،

افساري است که به گردن تان مي اندازند،

تا خوب سواري دهيد،

و هرگز پياده نمي شوند،

باشد که رستگار شويد...

"کائوچيو"

اولين روحاني جهان

اولین شيادی بود

که به اولین ابله رسيد.

"ولتر"


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini