پادشاه فصلها

آلبوم عکس با الهام از مهدی اخوان ثالث

by Shazde Asdola Mirza
02-Nov-2012
 
پادشاه فصلها

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش،
ابر با آن پوستین پاک نمناکش.
باغ بی‌برگی، جاودان تنهاست،
با سکوت پاک غمناکش.
ساز او باران، سرودش باد
جامه‌اش شولای عریانی ست.
ور جز اینش جامه‌ای باید،
بافته بس پرده زرینه پودش، باد.
باغ بی‌ برگی، که می‌گوید که زیبا نیست؟
...
جاودان، بر اسب یال افشان زردش، میچمد در آن
پادشاه فصلها، پائیز
مهدی اخوان ثالث

Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
 
Shazde Asdola Mirza

Thanks again, friends

by Shazde Asdola Mirza on

Dear Shepesh: your continued support is heart warming.

All-Iranian dear: yes, autumn is harvest time, time to look back at the year past.

ahosseini: only in Winnipeg!


default

زمستان - مهدی اخوان ثالث

ahosseini


Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


All-Iranians

Jenab-e Shazde

by All-Iranians on

 

پاییز آمدست که خود را ببارمت
پاییز لفظ دیگر”من دوست دارمت”
بر باد می دهم همه ی بود خویش را
یعنی تو را به دست خودت می سپارمت
***
بیا ای همنشین سرد پاییز
به آواهای شب هایم درآمیز
بیا ای رنگ مهتاب بلورین
تو شعر تازه ای در من برانگیز
//www.radsms.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C


default

Beautiful autumn colours,

by Shepesh on

Beautiful autumn colours, and lovely pictures. Thanks for sharing.


Shazde Asdola Mirza

Thanks to JJ, Admin and other friends

by Shazde Asdola Mirza on

I understand that it is a lot of work to post these pictures, because each has to be trimmed to the maximum pixel size. That's why I am thankful of JJ and Admin.

However, hopefully in the future and improved Iranian.Com, there can be easier ways to share larger format pictures.

Dear Dr. Noury and Hoshang jan: many thanks for your thoughtful poems.


Zendanian

"پاییز با آن توفانِ رنگ و رنگ" به روایت شاملو

Zendanian


فصلِ دیگر

-------------------

بی‌آنکه دیده بیند،
در باغ
احساس می‌توان کرد
در طرحِ پیچ‌پیچِ مخالف‌سرای باد

یأسِ موقرانه‌ی برگی که
بی‌شتاب
بر خاک می‌نشیند.

 

 

بر شیشه‌های پنجره
آشوبِ شبنم است.
ره بر نگاه نیست
تا با درون درآیی و در خویش بنگری.

 

با آفتاب و آتش
دیگر
گرمی و نور نیست،
تا هیمه‌خاکِ سرد بکاوی
در
رؤیای اخگری.

 

 

این
فصلِ دیگری‌ست
که سرمایش
از درون
درکِ صریحِ زیبایی را
پیچیده می‌کند.

 

یادش به خیر پاییز
با آن
توفانِ رنگ و رنگ
که برپا
در دیده می‌کند!

 

 

هم برقرارِ منقلِ اَرزیزِ آفتاب،
خاموش نیست کوره
چو دی‌سال:

 

خاموش
خود
منم!

 

مطلب از این قرار است:
چیزی فسرده است و نمی‌سوزد
امسال
در سینه
در تنم!

 

۱۳۴۹


M. Saadat Noury

Beautiful Photo Essay

by M. Saadat Noury on