اسمش جام عقل است

جام را بردارید و بنوشید. بگذارید مردم بخورند و بیاشامند


Share/Save/Bookmark

اسمش جام عقل است
by Mehrangiz Kar
26-Jul-2012
 

اسمش جام زهر نیست. جام عقل است. بنوشیدش، بنوشیدش. بی دلواپسی. از آن گزیری نیست یا اگر هست در شیب تند جنگی نابرابر است. بنوشیدش که زهر نیست، مرگ نیست، زندگی است. ملتی جان به سر شده. تعادل که حکم عقل است از گفتار و رفتار مدیران رخت بر بسته است. یکی می گوید قطعنامه های بین المللی کاغذ پاره است، یکی می گوید ناوگان های امریکا در خلیج فارس آهن پاره است. مردم خسته از لافزنی ها و دزدی ها، می دوند دنبال لقمه ای نان و تکه ای گوشت تا لبخندی بر لبان فرزندشان بنشانند. عقل بر اقدامی که زیانش بیش از منفعت است صحه نمی گذارد.

مردم می خواهند زندگی کنند. نمی خواهند ریاضت بکشند و برای پیروزی در نبردی نابرابر که به فرض دستیابی، فرصت تازه ای می شود برای بد مستی ستمگران قربانی بدهند. از آن آمادگی برای ایثار جان و مال که در جنگ ایران و عراق در کار بود خبری نیست که نیست. جان ها فدا شد تا یک شبکه ی بزرگ قدرت به جان مردم بیافتد و متکبرانه از آنها سلب آسایش کند. پیچ سرنوشت تند شده. لحظه های تاریخی از کف رفته، باقی مانده هم می رود. مردم بارها به پا خاستند تا شما را سر عقل بیاورند تا شاید به این روز ننشینند. نشد که نشد. درها را به روی عقل بسته اید. دیر است. ولی باری آن ها را بگشائید. از شماتت که البته در پی تاخیر در گشودن درها انتظارتان را می کشد نهراسید. همیشه از بس ترسیده اید خطا روی خطا مرتکب شده اید. هرگاه خود پاک و بی غل و غش بودید، مردم اندرزتان می دادند و همدلانه با شما همصدا می شدند و می گفتند ادعای شما درست است. جهان زیر سلطه ی مدیریت تبعیض و بی عدالتی پر پر می زند. ولی ما که نمی توانیم آن را تغییر بدهیم خوب است دست بگذاریم روی کلاه خودمان و قدر چاههای نفت را بدانیم و در جغرافیائی که مقدر شده خانه مان باشد خوب زندگی کنیم. آیا رابطه ی مردم با شما این گونه است؟ با مردم دو رو ئی کردید. بار خود بستید و بار مردم به خاک افکندید. مردم دقیق تر از شما تاریخ سرزمین شان را خوانده اند. می دانند بسیاری از حقوق مسلم شان در جامعه ی جهانی بارها بلعیده شده، اما این را نیز تجربه کرده اند که شما با انواع کجروی ها بیش از قدرت های جهانی منافع ملی آنها را در این چند دهه به خطر انداخته اید و به کرامت انسانی و حقوق فردی شان بیش از همه ی دورانی که حکومت ها بر طبل "استقلال" نمی کوبیدند بی اعتنائی کرده اید. آنها به شما از سال ۱۳۵۷ وکالت دادند تا مدافع حقوق شان برای رفاه و مشارکت و شادمانی و عدالت بشوید. شدید؟ نشدید. وکیل خطا کار و بیسواد و جاهل یا طمعکار و خائنی بودید که منافع موکل را تامین نکرده و بلکه حتا حریم جغرافیا ئی و ملک و املاکش را آسیب پذیر ساخته اید. این چنین وکیل به حکم عقل دو راه پیش پا دارد. یا استعفا می دهد یا عزل می شود. شما که جگر استعفا ندارید. مردم هم که تا کنون نتوانسته اند متقاعدتان کنند که مدتهاست عزل شده اید. پس بیائید شرط دیگری ازبسیار شرطهای عقل را بپذیرید. در این لحظات حساس، لافزنی و گزافه گوئی را بس کنید. عجالتا همین اندازه از پذیرش عقل به مردم کمک می کند تا ناگهان تکه پاره نشوند و مثل دود هوا نروند. مدیریت بحران از این جا شروع می شود. اما تمام نمی شود.

جام عقل را بنوشید. در غیر این صورت به بهای جان و مال و امنیت جغرافیائی مردم، از صفحه ی روزگار محو می شوید. تا حالا هم که نشده اید نان گرفتاری های خود ساخته ی قدرت های جهانی را خورده اید. نه مدیریت خودتان را. دشمن یا دشمنان که ورد زبان تان شده است، دستشان جاهای دیگری بند است. ولی چنانکه افتد و دانی ناوگان شان به راه است و امنیت ملی شان به امنیت خلیج فارس گره خورده است. به عبارت دیگر جانشان به جان خلیج فارس بسته است وبه علاوه ایران حقی بر همه ی گلوگاه عبور نفتکش ها ندارد. حرفهای خنده دار که می تواند شهروندان نظامی و غیر نظامی ایران را به خاک و خون بکشد نزنید. برای بستن تنگه ی هرمز لطفا قانونگزاری نفرمائید. حال که این همه ثروت اندوخته اید و اموال موکل را یک جا بالا کشیده اید، دستکم بمانید و از آن بادآورده ها لذت ببرید. زندگی مشقت بار مردم را از این که هست، سختتر نکنید.

درشرایط کنونی که در جهان زیاده جنجال راه انداخته و با مردم در حوزه های گوناگون بسیار ستیزه کرده اید، یک جرعه نوشیدن از جام عقل شرف دارد به این توپ و تشرهای تو خالی.این ها که برای مردم نان شب نمی شود و اتفاقا بر خلاف بارهای دیگر کام شما را هم شیرین نمی کند. لبخندهای دیپلماتیک خانم اشتون خیلی قیمت دارد و لکن ابدی نیست. جست و خیز خانم کلینتون در سطح جهان بی چیزی نیست. جام را لاجرعه سر بکشید. وقتی باور کنید که جان و رفاه و نان و مرغ و گوشت و سفره ی پر و پیمان ایرانیان به این جام بسته است و دوام حکومت خودتان هم در گرو این اقدام است، تن دادن به آن آسان می شود. اگر جام را بالا ببرید کسانی که عقیده دارند خون را با خون نمی شویند و تعدادشان در جهان کم نیست در همان حال که شما را تحسین می کنند و از این که حساب سود و زیان را به نفع مردم نگاه داشته اید می ستایند، قدرت های جهانی را که به حقوق ملت ها در زمینه ی دسترسی به انرژی هسته ای در منطقه و در آسیا دو گونه برخورد می کنند، بیش از پیش پاسخگو می خواهند. در منظر جهانی چیزی از دست نمی دهید. می توانید تا یک طرف قضیه دیوانگی را شروع نکرده امتیاز هم بگیرید. هنوز فرصت اندکی باقی است.

اسمش جام زهر نیست. جام عقل است. اگر فریاد نزده بودید که می خواهید کشوری را از روی جغرافیای جهان پاک کنید، شاید می توانستید حالا حالا با سیاست هسته ای بازی و تبلیغات کنید. ولی پس از لافزنی ها کار بر شما و بر مردمی که در این لافزنی نقشی نداشتند سخت شد و شگفتا که هنوز لافزنی و گزافه گوئی را ادامه می دهید و تصور می کنید همین که مردم تصاویر خوردن مرغ را از تلویزیون نبینند کافی است و طعم گوشت مرغ فراموش شان می شود و برای شما با شکم گرسنه هورا می کشند.

تحریم قابل دفاع نیست. حکومتی هم که دروازه ها را بر سیاست تحریم می گشاید و در حالی که قصد و نیت حمله و جنگ ندارد به آن در کلام تظاهر می کند، قابل دفاع نیست. شرایط ایران کنونی از نظر اقتصادی از شرایط جنگ 8 ساله با عراق به مراتب بدتر است. برنامه نیست. دفترچه بسیج نیست. امید نیست. ولی قحطی جنگ هست. جام را بردارید و بنوشید. بگذارید مردم بخورند و بیاشامند.

مهرانگیز کار
www.roozonline.com


Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

مبارزه ی خردمندانه و عمیق یا مبارزه ی احساساتی و سطحی

Zendanian


مبارزات مردم ایران برای نهادینه کردن مردمسالاری (دموکراسی) و بر قراری استقلال، آزادی و رفاه اجتماعی سابقه ی بسیار طولانی تر از انقلاب ۱۳۵۷ دارد.
بنا براساس بسیاری تحقیقات و مطالعات تاریخی خاستگاه این مبارزات در دوران مدرن به جنبش بابیه در۱۶۰ سال پیش برمیگردد ، و انقلاب مشروطه (که بسیار تحت تاثیر آن جنبش بود) نیز به نوعی ادامه جنبش بابیه است.
البته در تاریخ ایران معاصر، پس از انقلاب ناکام مشروطیت، ما با جنبش "ملی کردن صنعت نفت" مواجه میباشیم، که آن جنبش نیز پس از موفقیتهای اولیه (بر اثر اشتباهات مصدق و حزب توده، و خیانتهای دربار و آیت شیطان کاشانی و همکاری این دو، و...) به شکست انجامید.
اگر به تاریخ ۱۷۰ ساله اخیر ایران به روایت ذکر شده در بالا بنگریم، شکست جنبش آزادیخواهانه ی مردم در ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری جهنمی اسلامی جدیدترین فصل در تسلسل این شکست ها ی تاریخی میباشد و ما مردم ایران پس از بیش از ۱۷۰ سال هنوز "اندر خم یک کوچه ایم."
اتفاقا در جلوگیری از ادامه این روند شکستهای تاریخی است که مردم ایران میبایست یک جامعه مدنی مستقل از دولت و احزاب سیاسی در ایران به وجود آورند.
و پر واضح و بدیهی است که اولین گام در این راه تحقق آزادیهای سیاسی و مدنی در ایران است.
و پر واضح تر و بدیهی تر که برپایی و استقرار چنین جامعه مدنی از سرنگونی جمهوری اسلامی و قیامی مردمی بر علیه آن میگذرد.
در اجرای این اهداف، بسیار مهمتر از چنگ و دندان، خرد جمعی و حافظه تاریخی ماست.
و از تمامی اینها مهمتر یک اتحاد ملی از برای تحقق آزادی های سیاسی و مدنی بی قید و شرط در ایران.  


Ashk Dovom

باید با چنگ و دندان و چشم باز مبارزه کرد

Ashk Dovom


زندانیان عزیز، لطفا  قبل از شلوغ کردن و احساساتی شدن مطالبی را که نوشته ام دقیقتر بخوانید. گرچه میدانم اینترنت است و روال معمول سرسری برخورد کردن با نوشته هاست ولی مرحمت فرموده و قبل از انگشت اتهام بلند کردن ببینید که من کجا گفته ام از مبارزات مردان و زنان ایران نباید پشتیبانی کرد. باید از مبارزات اصیل حمایت کرد وباید خود مبارزه کرد با چنگ و دندان ، ولی با چشم باز. یکبار با چشم بسته در سال ۵۷ با رژیم شاه مبارزه کردیم برای هفت پشتمون بسه. شاد و پیروزو سرافراز باشید.


Zendanian

مخالفت باحرکتی مستقل از آخوندها یعنی توجیه آلت دست شدن ملایان

Zendanian


مخالفت با ایجاد حرکتی مستقل از آخوندها و ملایان یعنی توجیه همواره آلت دست شدن ملایان
آزادی پدیده ی است که در تاریخ اجتماعی ۱۵۰ سال پیش ایران همواره غایب بوده است.
آزادی نه غول است و نه بهانه ی برای دست بوسی بیگانگان.
هر ایرانی در داخل یا خارج کشور روزانه شاهد اعتراض و مقاومت مردم ایران ( از زنان، تا دانشجویان، تا کارگران، تا ...) علیه رژیم ملایان میباشد. قابل ذکر است که تمامی این جریانات داخل کشور هم برعلیه جنگ و هم بر علیه تحریم موضع  مخالف  داشته و در هر فرصتی این موضع خود را اعلام داشته اند.
جالب اینجاست که شما (ناظری خرج از کشور) تمامی این واقعیت ها را نادیده گرفته و دقیقا همان تبلیغات ج. ا. را تکرار میکنید.
آیا مبارزات کارگران ایرانی برای آزادی "توجیه زد و بندها وهمدست شدن با قدرتهایی که دشمنان جمهوری اسلامی ا ند" میباشد؟ نه.
آیا مبارزات زنان ایرانی برای آزادی " توجیه زد و بندها وهمدست شدن با قدرتهایی که دشمنان جمهوری اسلامی ا ند" میباشد؟ خیر.
آیا مبارزات دانشجویان ایرانی برای آزادی "توجیه زد و بندها وهمدست شدن با قدرتهایی که دشمنان جمهوری اسلامی ا ند" میباشد؟ نه.
متاسفانه این سنت ناشریف بازیچه و آلت دست شدن ملایان است که چنان ریشه در افکار شما و امثالهم دوانده، که حتا تصور ایجاد و بر پایی صف و حرکتی مستقل و خودمختار از حکومت را برای شما غیر قابل تصور و ناممکن میکند.

شما باید از خود بپرسید آن چه "منافع و ارزشهای ملی" است که فقط  در تقابل با آزادی مردم ایران قابل تحقق است؟ پاسخ ساده: آن منافع و ارزشهای است که به سود حکومت اسلامی میباشد.
رویکرد و پاسخ شما به زنان، دانشجویان، کارگران، و تمامی دیگر ایرانیانی که در داخل کشور، با حرکت از موضعی بر علیه جنگ و تحریم، خواستار آزادی در زندگی روزمره اشان میباشند چیست؟
۳۳ سال بازیچه دست ملایان بودن عادتی است بس طولانی و ناشایست، اما حتا چنین عادتی نیز قابل تغییر است.

خواهش میشود از پاسخ به یک پرسش  ساده در نروید:

رویکرد و پاسخ شما به زنان، دانشجویان، کارگران، و تمامی دیگر ایرانیانی که در داخل کشور، با حرکت از موضعی بر علیه جنگ و تحریم، خواستار آزادی در زندگی روزمره اشان میباشند چیست؟ 
سپاس.


Ashk Dovom

کوفتن بر طبل آزادی و قربانی کردن آزادی

Ashk Dovom


جناب زندانیان، این غولی رو که شما بنام آزادی به پرستشش مشغولید شباهت  زیادی به خدایان آزتک داره که برای فرو نشاندن خشمشان باید بی امان قربانی به درگاهشان تقدیم کرد. قربانیانی مثل شخصیت و غرور ملی،  خود استواری، تمامیت ارضی و یکپارچگی. آیا چنین پدیده ای واقعا آزادی است یا بهانه و پیش در آمدی برای توجیه زد و بندها وهمدست شدن با قدرتهایی که دشمنان جمهوری اسلامی ا ند ولی با هیچ منطقی دوستان ایران و دلسوز منافع ملی ما محسوب نمی شوند؟ آخر این چه آزادی است که برای نیل به آن باید به خاکبوس آمریکا و اسراییل رفت و با بنجامین ناتانیاهو، جان مک کین، و جان بولتون همداستان شد؟ آزادی نه تنها با شرف، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت مردم به دست خویش منافاتی ندارد بلکه خالی از این ارزشها به مفهومی انتزاعی و بیروح تبدیل میشود که شباهتی به آزادی و آزادگی  ندارد. بیشتر از هر آزادیخواهی و آزاده دوستی خانم کار باید به کنه مفهوم آزادی پی برده باشد. چه خوب میبود اگر روشنفکران و نویسندگانمان بجای دلال بازی وآلت دست شدن میتوانستند با استفاده از نبوغ  و قدرت خلاقیتشان راهکارهایی انسانی و ایرانی به هموطنانشان ارایه کنند، والا بر طبل آزادی کوفتن و تمامی منافع و ارزشهای ملی و به ویژه خود آزادی را در این حیص بیص قربانی کردن نیازی به خلاقیت و جام عقل و تصور خارق العاده ندارد و در حیطه توان هر شعبده بازیست.


Dr. Mohandes

hh

by Dr. Mohandes on

hh


Zendanian

حرکت مستقل از آخوند ها، و یا همواره بازیچه دست آنان شدن؟

Zendanian


جناب اشک دوم، پیچیدگی قضیه اتفاقا در این است که این جماعت ملایان در طی ۳۳ سال پیش، همواره با ایجاد پی در پی بحرانهای کاذب، ملت ایران را خر کرده و تبدیل به بازیچه دست خود کرده اند. از افتضاح گروگان گیری و اشغال سفارت آمریکا، تا تحریکات اخیر در مورد سه جزیره در خلیج فارس و یا راه انداختن کارزار نژاد پرستانه علیه مهاجرین افغانی در ایران.
جالب است که ما همواره شاهد یک عنصر ثابت ناسیونالسیتی در تمامی این بحرانهای کاذب میباشیم، گاهی به نام "ضد-امپریالیزم"، گاهی به نام "حق مسلم غنی سازی" و گاهی نیز به نام دفاع از "تمامیت ارضی".
در مقابله با این فرایند همواره بازیچه دست آخوندها شدن (که متاسفانه نتیجه عملی پیشنهاد شما نیز نهایاتا چنین پیامدی به دنبال دارد، مستقل از تمامی حسن نظر شما) مردم ایران میبایست بر اصل و حق مسلم آزادی پافشاری کنند، و نشان دهند که وطن پرستی در ایران معاصر هیچ معنا و مفهومی به جز حفظ و گسترش آزادی ندارد.
مردم یک کشور آزاد تا آخرین قطره خون از آزادی خویش و کشور خویش دفاع خواهند کرد.
تنها راه اخلاقی و اصولی دفاع از تمامیت ارضی کشور ، دفاع و گسترش آزادی های سیاسی و مدنی در کشور میباشد.
مطمئن باشید هر راه دیگری چیزی نیست جز تبدیل شدن به بازیچه دست آخوندها، همانگونه که در ۳۳ سال پیش نیز شاهد آن بوده ایم.        


iraj khan

شب تاریک و ..

iraj khan


 

مهر انگیز کار

پر از احساس، پر از عشق به وطن و به مردمش.. 

"مردم می خواهند زندگی کنند. نمی خواهند ریاضت بکشند و برای پیروزی در نبردی نابرابر که به فرض دستیابی، فرصت تازه ای می شود برای بد مستی ستمگران قربانی بدهند.

به نصیحت این بانو گوش کنید و "بنوشید جام عقل را"


Ashk Dovom

شما حتی اگر یک لحظه هم یک حرف یا عملتان

Ashk Dovom


جناب زندانیان شاید بنده متوجه  فرمایش جنابعالی نمیشوم ولی آیا شما خدای نکرده میفرمایید که مثلا دفاع از حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی چون ما را برای یک لحظه در کنار جمهوری اسلامی قرار میده مردوده یا دفاع از حقوق انسانی مردم فلسطین، بحرین و شیعیان عربستان سعودی که  به گلوله بسته میشوند مردوده برای اینکه مارو در کنار جمهوری اسلامی قرار میده؟  ما نباید بگذاریم  جمهوری اسلامی، حزب توده و..الخ آنقدر روی تصمیمات و دیدگاهای اخلاقیمون سلطه داشته باشند و تاثیر گذار باشند که از بغض آنها سیاه را سفید وسفید را سیاه ببینیم ومنافع حیاتی و دراز مدت کشورمون رو قربانی این عداوت بکنیم. 


Ashk Dovom

شما حتی اگر یک لحظه هم یک حرف یا عملتان

Ashk Dovom


جناب زندانیان شاید بنده متوجه  فرمایش جنابعالی نمیشوم ولی آیا شما خدای نکرده میفرمایید که مثلا دفاع از حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی چون ما را برای یک لحظه در کنار جمهوری اسلامی قرار میده مردوده یا دفاع از حقوق انسانی مردم فلسطین، بحرین و شیعیان عربستان سعودی که  به گلوله بسته میشوند مردوده برای اینکه مارو در کنار جمهوری اسلامی قرار میده؟  ما نباید بگذاریم  جمهوری اسلامی، حزب توده و..الخ آنقدر روی تصمیمات و دیدگاهای اخلاقیمون سلطه داشته باشند و تاثیر گذار باشند که از بغض آنها سیاه را سفید وسفید را سیاه ببینیم ومنافع حیاتی و دراز مدت کشورمون رو قربانی این عداوت بکنیم. 


Zendanian

حق مسلم مردم ایران آزادی است نه غنی سازی هسته ی

Zendanian


جناب اشک دوم حق مسلم مردم ایران آزادی است نه غنی سازی هسته ی.
این منطق شما کمابیش، با مقداری مختصری تغییر، همان "استدلالی" است که حزب توده و رفقا یشان میکردند و از "خط-امام" سر درآوردند.
ملتی که آزاد باشد و متحد نه تجزیه خواهد شد و به انقیاد کسی در خواهد آمد.
راه چاره مقابله با تجاوز طلبی غربی (یا شرقی) و به طور کلی هر گونه تهدید خارجی گسترش و نهادینه کردن آزادی های سیاسی و مدنی در کشور است.
شما حتا اگر یک لحظه هم یک حرف یا عملتان "به نفع زمامداران جمهوری اسلامی تمام بشه" باید از خود پرسشی عمیق کنید که چگونه است که با این جانیان که مسبب تمامی بحرانها و بدبختی ها ی ما (در عرض ۳۳ سال اخیر) میباشند، در یک صف قرار گرفته اید.
دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران، مخالفت با تحریم و جنگ، در صف و ستونی کاملا مستقل از طبقه حاکمه ایران، و در کنار مردم ایران، نه در کنار جانیان مردم ایران.      


Ashk Dovom

این حیف نیست از نویسنده نخل های سوخته؟

Ashk Dovom


خانم کار، سیاق مقاله اتون منو به یاد دکلمه های شاگرد مدرسه ها می اندازه و مضمون و محتوای نوشته اتان نیز همینطور.این حیف نیست از نویسنده  نخل های سوخته؟ در شیادی،  پدرسوختگی و جنایتکاری ملاها تردیدی نیست ولی آیا شما واقعا فکر میکنید که اگر ایران تصمیمم به توقف غنی سازی بگیره و این جام عقلی که شما می فرمایید رو سر بکشه غرب به ایران اجازه خواهد داد که به زندگی عادی اش ادامه بده و آنطور که شما آرزو کرده اید سفره ها دو باره پر خواهند شد از گوشت و مرغ و قرمه سبزی ؟ اینرو به شما در کنفرانس اولاف پالمه وعده داده اند؟ حالا گیرم که راست بود، اگر ملتی زیر بار زور بره و با باج گیری و تهدید به هر خواری تن  در بده، این چنین ملتی بدرد لای جرز میخوره. خواهید گفت که الان داریم به خواری تن در میدیم و این تحریم ها رس مردم رو داره میکشه و برامون نه احترامی گذاشته و نه آبرویی و اگر جنگی شروع بشه تمام هستی و حیاتمون در خطر نابودی خواهد بود. می بخشیدها ولی ساده لوحانه است که فکر کنیم بعد از توقف غنی سازی غرب ایران رو آسوده خواهد گذاشت.  کما اینکه قبل از شروع این مشکل هسته ای هم ایران رو آسوده نگذاشته بودند. هدف تحریم ها به تنگ آوردن مردمه و آوردن اونها به خیابان هاست برای تغییر رژیم.  و تا وقتی که دست خارجی و پول خارجی و کنفرانس های "دمکراتیک" سازمان داده شده بدست خارجی پشت سر تغییر رژیم در ایران باشه، اگر ایرانیها بخاک سیاه هم بنشینند نخواهند گذاشت آینده کشورشون از تل آویو و واشنگتن و ریاض دیکته وبرنامه ریزی بشه. البته به عنوان یک ایرانی امیدوارم که نگذارنند. چون نهایتا هر چیزی امکان پذیره و هیچ ضمانتی برای شرافت وجود نداره. و شما که روشنفکر صاحب نظر در حقوق بشر هستید بجای دکلمه در فواید عقب نشینی باید از حقوق ملتتون در مجامع بین المللی دفاع کنید ولو اینکه این دفاع به نفع زمامداران جمهوری اسلامی تمام بشه. در انتقام کشی از آخوندها منافع دراز مدت مملکت امون رو فراموش نکنیم.


Zendanian

جنگی فرسایشی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی: تنها راه رهایی

Zendanian


پند و اندرز دادن به روحانیون حاکم، یا پیش بردن مبارزه و جنگی فرسایشی با جمهوری اسلامی, در راه پی ریزی یک بدیل مردم سالارانه در ایران؟
با کمال احترام برای خانم کار، خصوصا موضع اصولی و اخلاقی ایشان بر علیه سیاستهای تحریم، تنها راه رهایی از چنگال ج.ا. نبرد و جنگی فرسایشی بر علیه این رژیم میباشد و بس.
و این نبردی است که ما روزانه در ستونهای مختلف این سایت: از "زندانی روز"، تا تظاهرات خیابانی، تا اعتصابات کارگری، تا هر مبارزه کوچک و بزرگ، شاهد آن میباشیم.
این رژیم رفتنی است: یا در اثر مبارزات داخلی، یا به خاطر دخالتهای خارجی، و یا ترکیبی از این دو.
در هر صورت و هر موقعیت، تمامی تلاش و کوشش ما میباید برای نهادینه نمودن توان و نیروی خود مردم ایران، در تمامی اقشار و طبقات آن، و بر پایی یک بدیل مردم سالارانه، از طریق نهادهای جامعه مدنی (سازمانهای مستقل زنان، اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری، تشکلات مستقل دانشجویی، مجامع خود مختار اقلیتهای ملی و مذهبی، و....) در ایران باشد.
-------------------------
"خرد" واژه ی به مراتب برازنده تر در توصیف ادراک, تدبیر, فراست, هوش, دانش و زیرکی میباشد تا "عقل". 


Soosan Khanoom

There is a scene in the movie " Dictator "

by Soosan Khanoom on

where the dictotator basically is in bed with every single rich and famous Americans both from political figures and influential Hollywood stars.  Sasha is one hell of smart guy ! 


Soosan Khanoom

Valuable Points..

by Soosan Khanoom on

but who is going to listen ?  

Having said that the Superpowers are there to do this anyway ... look what they have done in libya.  Gaddafi, in particular, had repented and kissed every single of their hands to the point that not long before him being killed, Libya was appointed a high position to the UN's human rights committee.  Not mention his donations to both Sarkese and Obama's election campaigns and his lavish trip to Italy almost a year earlier. Actually, in the very first blog that I posted on this site I mentioned about his trip to Italy. Is it not funny?

Anyway,  

It is not anymore about that " Jameh Zahr " it is more about the road to Persia  We are doomed one way or another.  To read the entire Brookings Institute report, "Which Path to Persia?"click here.

Still I agree with almost everything that's written here.  

Thanks admin for posting it.