میهمانی قجرها و جای خالی اردشیر

"فی الواقع از خودمان خوشمان آمد"


Share/Save/Bookmark

میهمانی قجرها  و جای خالی اردشیر
by Saeed Siadat
19-Jan-2012
 

جای "اردشیر محصص" خالی که گزارشی تصویری از جلسه سالانه شام خاندان قاجار قلمی می کرد. پس از دیدن ویدئو این میهمانی وآشنایی با بازماندگان جلیل القدر این خاندان بخصوص "حضرت اقدس والا سلطان علی قاجار" و بیانات ایشان در پایان ویدئو درباره صدو چهل سال خدمات خاندان قاجار به ایران، فکر کردم این مطالب  را بنویسم چون با دیدن آن قیافه ها و شنیدن آن صحبت ها بدون نوشتن این مطلب نمی توانستم با خودم کنار بیایم.

قسمتی از صحبتهای برگزار کننده برنامه: "ما معتقدیم فرهنگ و هنر در دوران سلطنت قاجار در ایران جایگاه مهمی داشت، ما می خواهیم آن فرهنگ و هنر فراموش نشود".

بی اختیار بیاد "دانشکده هنرهای تزئینی" افتادم و بازدید دانشجویی از کاخ "هشت بهشت" یکی از زیباترین  بناهای عصر صفوی در اصفهان. "کاخ" هنوز مراحل مرمت و باز سازی نتیجه ی شاهکار حضرت "سلطان صاحبقران" را می گذرانید و بروی بازدید کنندگان عادی گشوده نبود.

طبق گفته  مقامات مسول فرهنگ و هنر استان در آنزمان، گروهی از متخصصین بمدت هجده سال مشغول برداشتن "کاغذ دیواری" هایی بودند که حضرت اجل از فرنگ با پول قرضه دولتی بانک روس به ارمغان آورده و بر روی شاهکارهای نقاشی "رضا عباسی" و دیگر نقاشان چسبانده بود و اگر شخصا ندیده بودم برایم باور کردنی نبود. سلطانی که خود نقاشی می کرد وشعر می گفت:

نگار کله پز من که دل سراچه اوست
تمام لذت عالم میان پاچه اوست

این شعر از قرار معلوم از شاهکارهای این سلطان "امیر" کش "ملیجک" باز صاحب "قرن" است که با نگاهی چنین "سیراب شیردونی" به هنر می نگریست وتازه ایشان سروگردنی فهمیده تر از دیگران بود!

سلیقه ای ناکارآمد که از نقطه نظر اجتماعی شاید بتوان مشابه "نو کیسه" اش دانست, با پول قرضی از سرمایه ملتی بینوا به اروپا می رود و در بین بیربط ترین خرید ها، کاغذ دیواری هتل محل اقامتش هم احتمالا خواب از سرش می پراند و در بازگشت دیوارها و ستونهای نقاشی شده "کاخ هشت بهشت" را با آن همه زیبایی در زیر این سوغات فرنگ مدفون می کند.

در اواخر ویدئو "حضرت اقدس والا سلطان علی قاجار" که اطرافیان او را با همین لقب سلطنتی مخاطب قرار می دهند، اظهار داشتند:

"خاندان قاجار آنقدر توی این صدو چهل سالی که سلطنت کردند به ایران خدمت کردند که حالا نیستند ولی سابقه ای بنظر من خیلی خوشی برای ایران گذاشتند همین دانستن این سابقه برای من کافیست که هیچ  گونه نوستالژی ای نباشد..." عین اظهارات ایشان.

"حضرت والا سلطان علی قاجار" نشان دادند بحق از سلاله همان خاندان هستند، در زمینه این یکصد و چهل سال خدمت و خاطره خوش آن برای ایران هم کتابها و اسناد تاریخی بسیاری موجود است.

عهدنامه های ننگین "ترکمنچای" و "گلستان" تنها دو نمونه افتخار آفرین ازخدمات این خاندان می باشد!

از "خسرو معتضد" و "نیلوفر کسرا" کتابی منتشر شده بنام: "تاریخ ناگفته های حرمسرا های ایرانی؛  زن، کنیز و حرمسرا در ذهنیت مردان". "خسرو معتضد" در مقدمه کتاب، یکی از عوامل عقب ماندگی ایران را داشتن حرمسرا ها و زنهای گوناگون می داند او می نویسد:   

وقتی پادشاهی چون "فتحلیشاه قاجار" سالها وقت خود را در آن مقطع حساس تاریخی به خوشگذرانی و اتلاف وقت می گذراند و کلکسیون زنان ترتیب می دهد؛ نیک پیداست که کشور را بحال خود رها می کند و وقت زیادی  برای رسیدگی به امور مملکت و مردم برایش نمی ماند؛ پادشاهی که درعین حال وظایف رییس مملکت، رییس دولت، قوه مجریه، قوه مقننه، و حتا قوه قضایه را بر شانه های نا توان خود تلنبار کرده و خویشتن را "الولامر" هم می خواند اینسان روزگار به هوس رانی و بیهودگی بگذراند و صاحب بیش از دویست فرزند شود، کجا توان و وقت پرداختن بامور مهم کشور را خواهد داشت و آیا نمی توان یکی از رازهای عقب ماندگی ایران و ایرانی در دویست سال اخیر را در ماندن در حرمسرا ها  دانست.

نقاشی های "رضا عباسی" مدفون و آسیب دیده از جهالت در دو دوره زمانی متفاوت، مدفون دوران "شاه شهید" وآسیب دیده و مجروح "دوران انقلاب". با اثر "پنجه های خونین" بر صورت "شیرین" نقاشیها و زخم وصدای" تیشه" که اینبار نه از "بیستون" و "فرهاد" ش که از جماعتی "خواب" زده، متعصب و نا آگاه می آمد.

!ملاقات "شاه و ملت" در دو زمان و یک مکان

راستی چه می شد اگر "قهوه قجری", "گشت" بین زعمای قوم در میهمانی سال آینده "سرو" می شد؟

دیدن این ویدئو ناراحتم کرده بود و باید چیزی می نوشتم! و حالا "ملوکانه" می گویم:  

"فی الواقع از خودمان خوشمان آمد."


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat
 
cyrous moradi

مشت نمونه خروار

cyrous moradi


شاید هیچ دوره در تاریخ معاصر ایران به اندازه دوران حکومت سلسله قاجار از نظر روانشناسی جمعی و جامعه شناسان مورد توجه نبوده است. دراین بین ناصرالدین شاه جایگاه ویژه ای دارد. به طور خلاصه اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که شخصیت ما ایرانیها در دویست سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. فقط و فقط طرز لباس پوشیدن و آرایش و به قولی روش های زندگیمان عوض شده و لی اساساً چیزی در باورهای ما عوض نشده است. حتی ایرانهایی که از سالها قبل به خارج مهاجرت کرده اند و هم اکنون نسل های سوم و چهارمشان در کشورهای ماوراء بحار زندگی میکنند عملاً از نظر ذهنی هیچ تفاوتی با ایرانیهای داخل ندارند. احتمالاً ایرانیهای داخل کشور کله پاچه و سیراب شیردون می خورند با عرق سگی و خارج کشور خوراک صدف و میگو و انواع غذاهای غیر معمول ژاپنی و آفریقائی میل میکنند با شامپاین و ودکا ولی هیچ تفوت ماهوی با هم ندارند.
به طور کلی مولفه های شخصیت ما ایرانیها در دوران ناصری شکل گرفته و این Componentها عبارتند از :
1- ناصرالدین شاه
2- ملیجک
3- امیرکبیر
4- اعتماد السلطنه
5- مهد علیا
ناصرالیدن شاه آدمی است الکی خوش و زنباره و بی قید و بند که تنها در غم لحظه و دمی است که در آن زندگی میکند. هیچ چیز در زندگی به اندازه حفظ موقعیتی که دارد برایش مهم نیست. هم نماز میخواند و هم روزه میگیرد و هم شراب میخورد و عرق نوش جان میکند. تجربیان جنسی متنوعی دارد.ملیجک شخصیتی است که برای تقرب به کانون قدرت یعنی شاه هر اقدامی را مجاز میداند. هم دلقک است و هم اگر لازم باشد ایاز و غلمان.
امیر کبیر شخصیتی است اصلاح طلب ولی از الفبای سیاست چیزی نمیداند. نقشه های بلندی برای سربلندی کشوردارد ولی نحوه اجرای آنها را بلد نیست. اصلاً نمیداند در چه محیطی زندگی میکند. حریف مهد علیا که بد من فیلم است نمیشود و دست آخر به طرز کاملاً دراماتیکی به قتل میرسد تا طرفدارانش هر سال بر سر مزارش جمع شده و پوسترهایش را خریداری کنند و در غم عقب ماندگی کشور هی تریاک بکشند و شراب بردو بنوشند و به انگلیسی ها فحش های ناموسی بدهند.
اعتماد السلطنه روشنفکری است که تمام عمرش می نویسد. نسخه امیر کبیر است با دوز اصلاح طلبی کمتر. فرانسه رابه خوبی و عربی و انگلیسی را در حد نیاز میداند. عرق نمیخورد ولی مخالفتی هم با خوردنش توسط دیگران ندارد. بیشتر مواظب است تا نمازهایش قضا نشود و شاه در پرداخت صله نوروزی وی را از یاد نبرد. برخی وقتها رمان های انگلیسی و به همان تعداد فرانسوی می خواند تا متهم به طرفداری از هیچکدام نشود.
مهد علیا مهمترین فمنیست تاریخ معاصر ایران است. معتقد است که حق حیاط مردان از طرف زنان به عنوان موهبتی به آنها اعطاء شده و هر وقت مصلحت اقتضاء کرد باید پس گرفته شود. عادات خورد و خوراک و خواب کلنل شیل وزیر مختار انگلیس را بهتر از مادام شیل میداند. نماز و روزه اش را فراموش نمیکند و لی در ملاقات با سفیر موهایش را عریان میسازد تا متهم به عوام گرائی نشود. اولین فردایرانی است که روحیات ماکیا ول را جسماً درک کرده و برای رسیدن به هدف هر وسیله ای را مجاز میداند.
حالا بعد از دویست سال و در قرن بیست و یکم شخصیت هر کدام از ما مطابق است با یکی از کاراکترهایی که در بالا گفتم. البته ممکن است در طول زندگی تغییر رویه دهیم. اولش ممکن است ملیجک باشیم و آخرش ناصرالدین شاه و یا شاید مهد علیاء و امیر کبیر. بسیاری از انقلابیون مرد ایرانی آخر عمری اعتماد السلطنه می شوند و به اندازه درختان جنگل های سیاه آلمان کاغذ حرام میکنند و خزعبلات می نوسیند.
مرحوم اردشیر محصص با کاریکاتورهایش می خواست همین نکته را به ما بفهماند که در قرن بیستم ( و حتی بیست و یکم) هیچ کم و کسری از قهرمانان دوران قجری نداریم. او در مقابل ما آئینه گرفت تا تصویر مسخره خودمان را ببینیم ولی ما احمق تر و ابله تر آن بودیم که او فکر میکرد. مطمئنم هنوز هم داخل قبر به ریش همه ما میخندد. واقعاً جایش خالی !!!


Aarash4545

Give Me Naader Shaah Anytime

by Aarash4545 on

If we have to look back in search of saviours, I firmly believe in another Naader Shaah to save us from the deadly grips of these blood-thirsty Mullaahs!!!


Red Wine

پهلوی و سلطنت در ایران به خاک سپرده شدند

Red Wine


به هر حال ملتِ  با شرفِ  ایران محمد رضا را که غرقِ  فساد و دزدی بود به همراهِ  خاندانِ  نابکارش به بیرون انداختند و مردم قسم خوردند که هیچگاه اجازه ندهند که پهلویان به ایران باز گردند و نوکرانِ  ایشان نیز به دربدر شدند و یکی‌ یکی‌ بی‌ آبرو و در خفت و خاری دست و پا می‌‌زنند.

به زودی جمهوری ایرانی را در ایران ایجاد خواهیم کرد.


Jeesh Daram

...

by Jeesh Daram on

Yes Maziar, you've got a point there and it boils down to this sad truth that we as a nation have been consistently regressing and falling in the vortex of ignorance, while those whom we civilized are leaving us behind. The regime has always been a byproduct of all of us.


maziar 58

jd

by maziar 58 on

at least with the present govrnment which is pleasing to a large crowd with their blogs and Iran 's photoes essays are...

thanks to free sigheh (all you can f...) And good exchange rate

your $100 may not buy you much in Paris but in Tehran !!

you can eat and F.. for a day or two sight seeing included.

Maziar


Jeesh Daram

میان دو پایش یکی ژرف بود

Jeesh Daram


با خواندن شعری که شما ذکر کردید یاد یک شعر دیگری شاید از همان زمان افتادم که در کلاس هفتم خیلی مارا تحت تاثیر قرار داد:  میان دو پایش یکی ژرف بود  /  چو سم آهوی مانده در برف بود........یادم نمیاید در کدام کتاب در کتابخانه ام خوانده بودم.   ولی بهرصورت این دیدگاه های 20/20 نگرش بعقب برای فاطی تنبان نمیشود و هیچکس نمیگوید ماست من ترش است.  لااقل این خانواده دور هم جمع میشوند و این در حالیست که بسیاری دیگر از ما ایرانیان کم و بیش در کنج عزلت فقط در خاطراتمان از اقوام و نزدیکان دیدار میکنیم.  بگذارید خوش باشند.  مایل هستم بدانم وقتی خاندان پهلوی دور هم جمع میشوند از چه مطالبی سخن بمیان میاورند.    در دو مسافرت به ایران بعد از سه دهه مشاهده کردم که لااقل از نظر هنر که شما در مقاله تان به آن اشاره کرده اید قاجار بمراتب به ایران بیشتر خدمت کردند تا خاندان پهلوی.  رضا شاه که یک چاروادار قاطرچی بود و تنها هنرش دادن فحش خواهر و مادر بود و پرتاب استخوان بطرف این و آن سر نهار و شام (نقل از مرحوم احیاالدوله طبیب رضا خان و فرزند احیاء الملک طبیب خاندان قاجار).  بعد هم شما  تمام ساختمانهایی را که بعنوان هنر در زمان پهلوی ساخته شد اگر تحت مطالعه قرار دهید در نهایت یک کپی عقب افتاده از سبک آرت-دکو و کارشان استفاده از سیمان و ساروج بوده است، مثل ساختمان بد شکل آرامگاه باباطاهر در همدان و یا آن برج میدان آزادی و غیره.  رضا خان بمحض سرکار آمدنش اقدام به تخریب بسیاری از آثار تاریخی قاجار نمود از جمله با خاک یکسان کردن تمام دروازه های تهران بجز دروازه نقاره خانه مجاور اداره پست تهران. هردو سلسله تزلزل پراکنده  فطری خود را داشتند و در قاموسشان کم وبیش هویدا و بسیاری از آن اکتسابی ولی چیزی که از همه بیشتر باید تحت مطالعه قرار بگیرد تعداد وطنفروشان در درون دم و دستگاه هر رژیم است و دزدان با چراغ 


maziar 58

unity.....

by maziar 58 on

thanks esfand khan awesom party.

Any day you want a larg & happy gathering Of Iranian of any class ..

throw an all you can eat party, free pic nic or footbal game match or JOKES.

And you'll get a big turn-out.

*khoda hame raftegan ra biyamorzad*

Maziar


Esfand Aashena

ولی‌ حضرت عباسی چه غذا هایی تو اون پارتیشون سرو کردن! Yum! Yum!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Red Wine

...

by Red Wine on

خیر... کسی‌ به پایِ محمد و رضا و پدرش در دزدی و بی‌ ناموسی نمیرسد.برایِ همین است که مردمِ خوبِ ایران پهلوی را از مملکت به بیرون انداخته و دیگر خواستارِ بازگشتِ اینان و سلطنتی ننگین نیستند.


آشنا

ای کاش

آشنا


می شد با هجده سال یا بیشتر اثرات این خاندان جلیل (منحوس؟: بخش نخست -  دوم) را از تاریخ ایران زدود. کنده کاری های بی سلیقه قاجاری را چگونه از روی سنگ درون آرامگاه کورش یا  سنگ نوشته های ساسانی پاک کنیم؟ تاریخ زنبارگی و بچه بازی آنها را چطور از تاریخ بیرون کنیم؟ 


Mash Ghasem

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

Mash Ghasem


Adrdeshir Mohassis Art Exhibit NYC 2008

//www.youtube.com/watch?v=rR9LPx5r8-o&feature...

 

Ardeshir Mohassess

//www.youtube.com/watch?v=qx89wZ9Pwdg


Red Wine

قزاق

Red Wine


قزاق ها

خیر..نه پهلوی در ایران جای دارد و نه‌ سلطنت آینده‌ای در ایران . آوایِ زشتِ شیخ پسندِ این طبلِ تو خالی‌ ارزانی‌ِ خودتان .

---

 

نویسنده خبر ندارد که سلطان علی‌ میرزا قاجار فوت کرده است ... این چنین می‌‌نگارید بی‌ آنکه اول تحقیق کنید و از ویدئو‌هایِ جدید استفاده کنید ؟ حیف است این گونه شیوا نویسی پیش مرگِ حسد و غرض شود...مردمان بها نخواهند داد و خود دانید آخرتتان را .


Sohrab_Ferdows

قجرها

Sohrab_Ferdows


خوب نوشتید آقای سیادت اگر چه نوشتن در باره آنچه از این دار و دسته بر سر مردم ایران آمده جز اتلاف وقت چیزی نیست. خدا بیامرز عباس میرزا ی قجر بیست و شش پسر و خدا میداند چند دختر از خودش بجای گذاشت و در سن سی و هفت سالگی هم درگذشت. معلوم نیست با اینهمه فعالیت رختخوابی و این سن کم چطور توانست بقول شازده اسدالله میرزا ی گرامی بیست سال با روسها بجنگد؟ آن خرابی و فساد که قجرها بر سر آن ملک و ملت آوردند نیاز به دهها رضا شاه دارد تا درست شود. انتظار پیروزی یا جنگیدن نیروهای نظامی یک ملت فقر زده که تازه از شر حاکمان و هزار فامیل فاسد قجری راحت شده، بر علیه نیروهای مجهز و آماده ای که چندی بعد ماشین جنگی هیتلر را از پا در آوردند، شاید انتظاری بسیار منطقی بنظر نرسد.


Shazde Asdola Mirza

چند توضیح تاریخی‌

Shazde Asdola Mirza


۱. شاهزاده عباس میرزا به مدت ۲۰ سال جلوی امپراطوری روس ایستاد.

۲. لشکر چاق و فربه از پول نفت رضا شاه، در عرض ۲ روز جلوی متفقین "تسلیم بلاشرط" شد.

۳. سپاه خمینی دجّال که بچه دهاتی‌های بیچاره را به امید بهشت صد هزار صد هزار فدای جاه طلبی خودش میکرد، فقط ۴ روز در مقابل ناوگان آمریکا دوام آورد ... و حاجی "جام زهر" را نوش جان کرد.