به ۹ دليل

بوش به ايران حمله خواهد کرد


Share/Save/Bookmark

 به ۹ دليل
by Mohammad Ali Esfahani
08-Nov-2007
 

مطلبی نوشته بود عبدالباری عطوان سردبير «القدس العربی» نشريّه ی عرب زبان
فلسطينی يی که در لندن منتشر و در سراسر جهان پخش می شود، در کمتر از دو
ماه پيش از اين، در نشريّه اش.

در آن زمان، هنوز:

ـ جرج بوش از «جنگ جهانی سوّم» ی که قصد دارد با تجاوز به ايران به راه بياندازد، سخن نرانده بود؛

ـ اولمرت به فرانسه نيامده بود تا به گفته ی سازمان وحدت يهودی فرانسه
برای صلح «موعظه ی جنگ با ايران را بخواند... و از سکّوی فرانسه برای
متقاعد کردن دولت های غربی برای حمله به ايران استفاده کند» (۱)

ـ همزمان با سفر اولمرت به فرانسه، مجاهدين خلق که در حال حاضر فعال ترين
جريان سياسی ايرانی هماهنگ با اسراييل و آمريکا در ماجرای حمله به ايران
است، نماينده ی خود در تلويزيون نئوکان ـ اسراييلی و جنگ افروز فاکس نيوز
را برای اجرای چند کنفرانس مشترک به مأموريّتی چند روزه به اروپا نياورده
بود تا همراه با مسئول کميسيون خارجی «شورای مقامت» در مورد خطرات فوری و
مهيبی که «جامعه ی جهانی» به خصوص آمريکا و اسراييل و سربازان آمريکايی در
عراق را از سوی حکومت ايران تهديد می کند، و در مضرّات مماشاتگری های
البرادعی که نهايتاً منجر به نابودی کره ی زمين در چند ماه آينده به وسيله
ی بمب اتمی ملَايان خواهد شد، کنفرانس مشترک برگزار کند.

ـ آقای رجوی در پيام هفتم آبان خود، صريحاً اعلام نکرده بود که تهديد
جهان، نه جنگ، بلکه «نه جنگ» است [تهديد جهان اين است که جنگ در نگيرد، نه
آن که بر اثر تلاش های جنبش جهانی فريبخورده ی صلح، و لابی های رژيم، و
مزدوران آن در اپوزيسيون ایرانی و اجنبيان ضد جنگ، خدای نکرده، مسأله ی
حمله به ايران منتفی شود.] و نيز مژده نداده بود که جنگی که درخواهد گرفت
زمينی هم خواهد بود و در آن مجاهدين حرف نهايی را خواهند زد؛ و غيره و
غيره و غيره... (۲)

ـ زهرا، پزشک جوان، که گويا از فعالان جنبش ضدمردمی و رفرميستی و
فريبکارانه ی «کمپين يک ميليون امضا» برای «بقای رژيم ولايت فقيه» هم بود،
در ستاد امر به معروف و نهی از منکر حکومت سالوس و ريا و زر و زور و تزوير
به قتل نرسيده بود؛

ـ جنبش های اجتماعی که به وسيله ی دشمنان مردم و ترکش خورده های دو خرداد
و مزدوران رنگارنگ رژيم با اتکّا به نيروی توده ها و نه «پيشتازان قهرمان
خلق» انجام می گيرد و خاک در چشم توده ها می پاشد، به اوج امروزی خود
نرسيده بود؛

ـ علی اصغر حاج سيّد جوادی (و يا «سيّد» آنطور که، مثل خيلی از دوستانش،
ما بچه های قديم کيهان او را می ناميديم) به عنوان يک «غدّار قلم به دست»،
نامه ی سرگشاده يی به «منصور حلآج» زمان يعنی رييس دانشگاه کلمبيا ننوشته
بود و در آن نگفته بود که ملّت ايران در مبارزه برای سرنگونی رژيم به
قيّمانی مثل جنابعالی و دوستان اسراييليتان و جرج بوشتان و زندان
گوانتانامويتان نيازی ندارد؛ و از همين رو علاوه بر صفت هميشگيش «عموجان
فرومايه» در يک هجوم دسته جمعی و سيستماتيک و مستمر و همه جانبه، به
القابی جديد از قبيل «خر پيری که می خواهد در طويله ی آخوند ها قيمت خودش
را بالا ببرد» و «بيشرم و حقير و پست و مردمفروش و دلقک سياسی و بی غيرت و
رذل و غنی شده در منجلاب آخوند های رذل و جانی، و مردک بی وجدان» و الخ،
مفتخر نشده بود که:

«نامه اش را بايد آخرين تقلاهای نسل ابتر او و درواقع عصاره ی حقه بازی
بقايای ميانه باز و منقرض تلقی نمود» چرا که «نشان دادن و آدرس دادن
همزمان وهم عرض چندين و چند دشمن در آن واحد، بعد ازگذشت اينهمه سال هيچ
مفهومی به غيراز دربردن و از زير ضرب خارج کردن دشمن اصلی تاراج حرث ونسل
ملت ايران يعنی رژيم آخوندی ندارد...» (۳)

ـ ناصر زرافشان، نويسنده و وکيل مدافع خانواده ی شهدای قتل های زنجيره يی
همچون داريوش فروهر «ميانه باز» و «مأمور وزارت اطّلاعات» (به تصریح آقای
رجوی در پیامی به مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن) و مجيد شريف «خائن مزدور» و محمد
مختاری و محمد جعفر پوينده که با مراجعه به وزارت ارشاد خاتمی برای تشکيل
کانون نويسندگان، مرز های سرخ را درنورديده بودندند و به خدمت ضد خلق در
آمده بودند، «چشم بندی» نکرده بود (۴) و اعلام نداشته بود که می خواهد
کميته ی ضد جنگ در ايران تشکيل دهد و عواقب تجاوز نظامی آمريکا و اسراييل
را برای مردم ايران و جهان تشريح کند؛ و درنتيجه هنوز مورد الطافی از اين
نوع قرار نگرفته بود که: «آقای زرافشان به کجا می رويد؟» (۵) و يا:
«زهر توليد شده در آزمايشگاه های رژيم اشغالگر آخوندی عليه اپوزيسيون
برانداز رژيم آخوندی را بسوی اين اپوزيسيون در برونمرز شليک» کرده است، و
کارش به آنجا رسيده است که ببينيم: «در پوشش دفاع از "استقلال"،"هويت" و
"تماميت ارضی ايران" در برابر خطر جنگ (بخوان حمله ی نظامی آمريکا و
متحدين اين کشور عليه رژيم پليد و پلشت آخوندی!)، از ايرانيان داخل و خارج
کشور خواسته است که بر سرشت اهريمنی و ضدايرانی رژيم جمهوری اسلامی و
جنايات بيشمار و پيوسته ی آن عليه ايران و ايرانی " چشم‌شان را ببندند و
صميمانه در جهت مبارزه‌ و مقابله با آن خطر حرکت کنند." » و... (۶)

ـ خانم شيرين عبادی دوباره به فرانسه نيامده بود که در باره ی «افاضات جديدش» (۷) نوشته شود که:

«اکنون نامبرده به فرانسه سفر کرده تا افکار عمومی را نسبت به آثار مخرب
تحريمهای اقتصادی برحکومت ايران، ببخشيد بر ملت ايران ، روشن سازد. ايشان
چنين گفته اند : ما مخالف حمله نظامی به ايران هستيم . ضمنا فکر می کنيم
که شما بايد آقای سارکوزی را تشويق کنيد تا به منافع ملی فرانسه بيشتر فکر
کند. من از طرف مردم ايران اعلام می کنم که اگر به ايران حمله شود مردم
مقاومت خواهند کرد و به آن جواب خواهند داد. ما نه تنها با بمباران يا
حمله نظامی به ايران مخالفيم ، بلکه با مجازاتهای اقتصادی و تحريم اقتصادی
ايران مخالفيم زيرا اين کار صدمه زيادی به مردم می زند.»

و درنتيجه علاوه بر دشنام های مستمر قبلی، به او نصيحت نشده بود که:

« شرمت باد ای عروسک دست ملايان... شرمت باد که مايه شرم و ننگ هرحقوقدان و فعال حقوق بشر هستی.» و... (۸)

وخلاصه، فرمان حمله ی صريح با هرزه ترين کلمات به مخالفان تجاوز نظامی
آمريکا و اسراييل به ايران از «منابع صدور» در تل آويو و واشنگتن صادر
نشده بود.

ـ و از همه بدتر: جمعی از خانواده های شهدای دو نظام در نامه يی خطاب به مردم ايران ننوشته بودند که:

«ما جمعی از خانواده های قربانيان سياسی که رنج ها و آلام زيادی در اين
سال ها متحمل شده ايم، با اعمال هرگونه سياست جنگ طلبانه و تحريم اقتصادی
که قربانيان آن تنها مردم ايران خواهند بود مخالفيم .

«ما به کسانی که چشم اميد به جنگ طلبان دوخته اند و در آرزوی بازگشت تحت
لوای سرنيزه های آمريکايی، هستند، يادآور می شويم که حافظه ی تاريخی مردم
ايران زمينه ی شکل گيری کودتای ۲٨ مرداد و دخالت بيگانگان در آن را فراموش
نکرده و توجيه گران چنين مداخلاتی را نخواهد بخشيد.

«هم ميهنان! در هر محل، شهر و روستا که هستيد، با تشکيل نهادهای خودجوشِ مستقل در برابر جنگ و جنگ طلبان ايستادگی کنيد.» (۹)

خلاصه در هنگام نوشتن مقاله ی عطوان در القدس العربی، اين اتفّاقات
نيافتاده بودند، وگرنه ممکن بود که او به راه راست ارشاد شود و اين مقاله
را ننويسد.

امّا چون متأسّفانه اين فلسطينی «تروريست» (فلسطينی ها همه به جز محمود
عباس و محمد دحلان، تروريست هستند؛ مثل لبنانی ها به غير از سمير جعجع و
وليد جُنبَلاط ـ به ضمّ جيم و به فتح با، بر وزن دنبلان)، به هر حال اين
مقاله را نوشته است، من هم به عنوان يکی از مزدوران مخالف «جنگ رهايی بخش»
آمريکا و اسراييل با ايران، حيفم آمد که گزارشی جمع و جور شده از اين
مقاله به زبان فارسی تهيّه نکنم و برای گمراه کردن عموم ايرانيان درون مرز
و برون مرز که به اينجور مطالب دسترسی ندارند منتشر نسازم.

سردبير «القدس العربی» در مقاله ی خود توضيح می دهد که بعد از تابستان
امسال، ديپلماسی غربی دچار نوعی تنش شده است؛ و همه ی نشانه ها حاکی از آن
است که اين ديپلماسی ناچار است که به طور خاص به خاورميانه و شرايط متغيّر
آن نظر بدوزد. او اضافه می کند که در خاورميانه، نقطه ی تمرکز، ايران
خواهد بود: هدف فوری آمريکا.
او از يک تحرّک اوج گيرنده ی سياسی، ديپلماتيک، مدياتيک، و نظامی بی سابقه عليه ايران می نويسد.

چرا که فرصت چندانی برای جرج بوش باقی نمانده است؛ و او بايد هرچه می خواهد عليه ايران انجام دهد را به سرعت عملی کند.

عطوان با اشاره به پاره يی ارزيابی ها احتمال می دهد که در صورتی که
ماجرای خارق العاده يی نظير آنچه در ليبی و کره ی شمالی رخ داد رخ ندهد،
جنگ عليه ايران بايد احتمالاً در ظرف شش ماه آينده انجام بگيرد.

نشانه های نه گانه يی که از نظر او دلالت بر قصد قطعی آمريکا به تجاوز به ايران و ويران کردن آن دارد، به طور اختصار اين ها هستند:

نشانه ی اوّل

جرج بوش برای عنوان کردن «خطر ايران» از کلمه ی «هولوکاست اتمی» استفاده
کرده است که می تواند به معنای آماده کردن افکار عمومی برای حمله به ايران
با استفاده از سلاح های اتمی باشد. [کلمه ی هولوکاست، از يکسو يادآور
جنايات نازی هاست که البتّه تقصير مردم فلسطين بوده است؛ و از سوی ديگر
يادآور جنگ جهانی دوّم با آلمان و متحدّان آن و ماجرا هايی که درآن جنگ
گذشت.]

نشانه ی دوّم

رييس جمهوری جديد فرانسه، نيکولا سارکوزی، سعی می کند که جای خالی شده ی
تونی بلر به عنوان بهترين متّحد آمريکا را در نزد آمريکاييان پر کند.

او سياست شيراک در خاورميانه را رها کرده است و بر عکس او و گليست ها
سياست هم موضعی و هم خطّی با آمريکا در خاورميانه را در پيش گرفته است.

سارکوزی تفريحات تابستانی خودش را در آمريکا گذرانيد [و ميهمان جرج بوش در
خانه ی خصوصی او شد. خانه يی که بوش فقط تعداد بسيار اندکی از سياستمداران
و رؤسای جمهوری دنيا را به آن راه داده است.]

و تقريباً بلافاصله بعد از بازگشتن او از آن ميهمانی بود که سارکوزی در
برابر ۱۸۸ سفير فرانسه که فرانسه را در سراسر جهان نمايندگی می کنند اعلام
کرد که اگر ايران از جاه طلبی های خود دست بر ندارد، خود را در معرض
بمباران قرار خواهد داد.

نشانه ی سوّم

در مجمعی از روزنامه نگاران فرانسوی، همين چندی پيش، سيمور هرش، به آنان
اطّلاع داد که تصميم حمله به ايران، پيشاپيش اتّخاذ شده است؛ و در اين
امر، حرف آخر را ديک چينی، معاون جنگ طلب بوش می زند؛ و رابرت گيتس، وزير
دفاع آمريکا، که از عواقب شوم حمله ی نظامی به ايران آگاه است، به زودی
استعفا خواهد داد.

نشانه ی چهارم:

نيکلا برنز، در نشريّه ی نيويورک تايمز در مصاحبه با رژه کوهن گفته است:

ـ اکثر کشور های منطقه، دولت ايران را يک دولت آشوبگر و حامی تروريسم می
دانند؛ و آن را خطری برای ثبات منطقه تلقّی می کنند... اين کشور ها، و
مخصوصاً «شيخ نشينان نفتی» فهميده اند که ايران خطری بيشتر از اسراييل است.
[و البتّه برای رعايت انصاف بايد گفت که استثنائاً نيکلا برنز حق دارد.
چون اسراييل، هيچ وقت از زمان تأسيسش تا کنون، کوچکترين خطری برای شيوخ
منطقه نبوده است و نخواهد بود. چون قتل عام کودکان و نوجوانان و جوانان و
پيران و مردان و زنان فلسطينی و لبنانی و حمله به بيمارستان ها و مهد کودک
ها و خانه های گلی و کاهگلی و خيمه های پاره پاره ی فلسطينيان و لبنانيان،
مزه ی بيشتری برايش دارد. و البتّه نبايد فراموش کرد که این کارها همه اش
به خاطر تحريکات نيرو های مقاومت فلسطينی و لبنانی است؛ و هرکس که در اين
موضوع ترديدی دارد اگر دستش به قديم الاستخدام های موساد نمی رسد، می
تواند از جديدالاستخدام هايشان بپرسد.]

نشانه ی پنجم

آمريکا مسأله ی قرار دادن سپاه پاسداران حکومت ايران را در ليست تروريستی
مطرح کرده است؛ و همزمان به ادّعا های خود در مورد کمک حکومت ايران به
گروه های مقاومت عراق در مواردی که منجر به تلفات جانی برای سربازان
آمريکايی می شود افزوده است.

[کشته شدن به طور متوسّط صد عراقی در هر شبانه روز به وسيله ی نيرو های
آمريکايی و تروريست های القاعده که در اماکن عمومی و غير نظامی بمبگذاری
می کنند، البتّه موضوع پيش پا افتاده يی است. پيش پا افتاده تر از تجاوز
به دختر بجه های دوازده ساله و کشتن خودشان و پدر و مادر و برادرشان وبه
آتش کشيدن همه ی آن ها و از اينجور سرگرمی های طفلک سربازان و فرماندهان
آمريکايی در ديار غربت عراق امروز و احتمالاً در صورت جنگ زمينی يی که
مژده ی آن پيشاپيش داده شده، در ديار غربت ايران فردا.]

نشانه ی ششم

عربستان سعودی، قراردادی به مبلغ نا قابل پنج ميليارد دلار با يکی از
مؤسّسات حفاظت خصوصی و استخدام مزدور جنگی، در آمريکا منعقد کرده است که
سی وپنج هزار نفر را برای مراقبت تأسيسات نفتی عربستان آموزش دهد.
يک سال پيش، القاعده طرحی را برای حمله به تأسيسات نفتی عربستان سعودی
آماده کرده بود که با شکست روبرو شد.

امّا حکومت ايران احتمالاً بر عکس
القاعده امکان اين را دارد که با هواپيما و يا پرتاب موشک های شهاب اين
کار را انجام دهد.

و اين، يکی از بهانه های آمريکا شده است برای نگاهداری ضدّ موشک های موسوم
به پاتريوت همراه با مستلزمات آن، در منطقه، و به خصوص در کويت.

نشانه ی هفتم

آمريکا بسيار عجله دارد که در پاييز امسال يک کنفرانس صلح، با شرکت اهود
اولمرت و محمود عباس [آژان آمريکا و غرب به گفته ی رابرت فيسک (۱۰) و
ترتيب دهنده ی کودتای کورتاژ شده در فلسطين به گفته ی ميشل وارشاوسکی (۱۱)
و مشوّق قطع آب و برق و غذا و دارو درمان در حدود يک و نيم ميليون نفر از
هموطنان خود در نوار غزه به وسيله ی اسراييل] ترتيب دهد که طی آن، او و
اولمرت به يک تفاهم اصولی برای تشکيل يک دولت فلسطينی [احتمالاً تا پايان
قرن حاضر، و با همان وضع و شکل و شمايلی که «وحدت يهودی فرانسه برای صلح»
پيش بينی کرده است (۱۲)] برسند.

يک موفقيّت احتمالی در اين زمينه، خواهد توانست که به بوش کمک کند تا کار حمله به ايران را راحت تر آغاز کند:
با راضی کردن حکّام منطقه به حمله ی مشترک و در يک جبهه ی واحد با آمريکا
و اسراييل ـ اسراييلی که از آن پس ديگر يک دشمن صوری هم برای آن ها محسوب
نخواهد شد ـ به ايران؛ و همزمان، منزوی کردن سوريّه، مقاومت لبنان، و حماس.

نشانه ی هشتم

در ارتباط با نوری المالکی، نظر بوش، به يکباره از اين رو به آن رو شد:
اوّل بوش خواستار استعفای نوری المالکی شده بود؛ امّا حالا از او اظهار
رضايت می کند.

منطقی ترين توجيه برای اين موضعگيری های متضادّ بوش اين است که بگوييم عزم
او بر حمله به ايران جزم تر شده است؛ و از اين رو ارزيابی بوش اين است که
فرصت لازم برای ملتهب تر کردن اوضاع عراق و تغيير دولت در آن کشور را
ندارد.

نشانه ی نهم

انگليس، سربازان خود را در همين ايّام اخير، از بصره بيرون کشيده است. و
اين به معنای آن است که انگليس، از يک سو متقاعد شده است که پيروزی در
عراق غير ممکن است، و از سوی ديگر نمی خواهد که نظاميانش در بصره که بسيار
به مرز های ايران نزديک است، در معرض خطر پاسخ ايران به حمله ی آمريکا
قرار داشته باشند.

در برابر دو شکست ـ در عراق و در افغانستان ـ جرج بوش به اين نتيجه رسيده
است که تنها شانس برای خودش و برای حزب خودش در انتخابات پيش رو، يک قمار
تمام عيار است.

او در اين مورد، ناچار است که ريسک يک شکست جديد را بپذيرد.

به هر حال، بوش خاطرش جمع است که موشک های ايران نخواهند توانست به به
نيويورک يا واشنگتن برسند؛ بلکه فقط می توانند به تل آويو و رياض و دوبی
اصابت کنند!

محمدعلی اصفهانی
www.ghoghnoos.org

-------------------------------------------------

(۱)
www.ghoghnoos.org\khabar\khabar04\ujf-231007.html
(۲) پيام بسيار قابل تأمّل هفتم آبان آقای رجوی
(۳) تمام سايت های ريز و درشت و رسمی و نيمه رسمی مجاهدين، زير نظر و
مسئوليّت آقای مهدی ابريشمچی، و آقای محمد علی جابرزاده که خانم ايران
رهامی هم ناميده می شوند، در پی انتشار نامه ی علی اصغر حاج سيّد جوادی به
رييس دانشگاه کلمبيا
(۴ و ۶ و ۷ و ۸ ) همان سايت ها در يکی دو روز اخير
۵ – عنوان مطلب اخير آقای ايرج مصداقی
۹ ـ نامه ی اخير جمعی از خانواده های شهيدان دو نظام
(۱۰)
//www.ghoghnoos.org\khabar\khabar03\welcome.html
(۱۱)
//www.ghoghnoos.org\khabar\khabar03\warschawski-l.html
(۱۲)
//www.ghoghnoos.org\khabar\khabar04\ujf-231007.html


Share/Save/Bookmark

 
default

Jahanshah Javid, Hezbollah in Disguise!

by Justice (not verified) on

Jahanshah Javid, Hezbollah in Disguise!
Hezbollah's Front Businesses in America!
Part one
//iranpoliticsclub.net/politics/shiite-season...
part two
//iranpoliticsclub.net/politics/shiite-season...


default

Bush Goh Khahad Khord! -- Imam Khomeini

by Ashraf Jendeh Pahlevi (not verified) on

the last word


default

iran free of mollas

by jamshidasadollahi (not verified) on

all of u guys have a big mouth and do not know anything about how it feels that when your friend head hanged over with the name of (ARAZEL VE OBASH).
wake up and do something to free iran from these aliens (mollas).
as far as i am concern is all iranian people are dead already with these rejim.
if some how the world which slowly understands that what are these Mollas are. rejim change will be appear and i tell you that with iranian young people and educated ones iran will be ok and more then ok.
support groups that follows iran rejim change.
within iranian people not war but we need support of big countries like usa and europe.


masoudA

abar!! mard !!

by masoudA on

seft begir nayofti !! 

calling yourself abarmard ain't gonna cut it here boy. 

Bring your best to words and let's see if it's good enough - boy

Here on the net - all you are is what you type - boy

 

Shoghal e bisheh mazandaran ra, nagirad joz sag mazandarani.

Yes I am real - so real - Find yourself a hole and disapear - the saints are coming

 


masoudA

Kasi nemikhad ba Iran dar biofteh

by masoudA on

ma faghat ba dayooshaii mesl to va ajdadet moshkel darim. 

yani moshkel dashtim - hala digeh tamoom shood kha^%$$ Gah%%%%.  

I hope you have somewhere outside Iran to move to !!


Abarmard

masoudA hahaha

by Abarmard on

oh my God, are you talking about your girl or USA. I can't stop laughing. I am not sure if you are being sarcastic or real. but if real, wow. would you like the American lubrication or dry up your behind? either way you are totally given your soul to a non Iranian man and that's ok, I don't mind gay people. I would suggest a few doses of Fox news and a beer and stay away from Iranian sites. By the way I have a commercial: Watch fox news, it Fox (fucks) your mind. cheers dude. Just save your love notes for your girl not American Government!


default

Her ke baa Iran dar oftaad varoftaad

by yale irani (not verified) on

Hich khar kosdei nemitoneh baa Iran dar biofeteh chon kharesh gaeidh khahad shod.


masoudA

Nader & Farhad

by masoudA on

The best part of this is the mullahs have no clue where they are getting hit from !!! they think it's America !!!   someday - they will know it's us sinking them - using what comes with America.    That is in fact the best thing about USA.   Someday soon Iran and America will be best friends again - this time even better friends since we both know and appreciate each other even more !!


default

With what face are we asking

by Farhad Kashani (not verified) on

With what face are we asking the world to wait for a "gradual transformation" (Little evidence of it's success is in existence and only god knows how many generation it will take) to happen in Iran, while the fascist regime has been engaging for the last 30 years in a 24/7, non-stop, evil spread and inspiration of fundamentalist ideas and sponsorship of terror groups? Why are we asking the world to sacrifice with life and money when our bankrupted ultra-leftists are killing any true liberation voice and movement among Iranians by bashing everyone whose not one of them as pro-capitalism and pro-U.S..ect...I ask all ultra-leftists to visit Iran and see if the U.S embassy ever opened in Iran, the entire population will be standing in line outside the embassy requesting visa to come here. That's how much the people on the streets in Iran share your ancient, destructive socialist views! Enough is enough. Let's take back our freedom movement from these corrupted allies of the IRI and let’s liberate our beautiful country.


default

Mahdi, the Iranian regime

by Nader Jamshidi (not verified) on

Mahdi, the Iranian regime has raped the country for the last 30 years and its forces have actually literally raped Iranian women in prison. Please read the memoirs of some of the ex female prisoners in Iran. The U.S troops go and free people. Iraq might have been a bad episode for both the U.S and Iraqi people, but that does in any way, take away from the honorable previous past of the U.S army where it freed entire nations and preserved democracy during WWI, WWII and other times. It is remarkable that Europeans admit that they are grateful for U.S for that, but our fascist ultra-leftist Iranians call those interventions “acts of U.S imperialism”. The whole world (Except some Iranians) knows that. Simply amazing!


default

War with Mullahs is here!!! Several military sites bombed

by Kouroush Sassanian (not verified) on

in Iran...it is here!!! pack your bags scum...


default

Amrika

by XerXes (not verified) on

Amrika hich ghalati nemitavaanad bekonad


masoudA

To Dariush

by masoudA on

Well, Maybe you are not the same Dariush whose been labeling me as Musad man.  and if that is the case - I extend my apologies - just know that there is another Dariush posting on Iranian.com


Daryush

Kamangir

by Daryush on

Kamangir, I agree with your point. That does not make my points invalid. I don't think this regim (IRI) is good or is not opperssive and...I think they need to go, better way for Iran is reform, a gradual transformation. But as you said the hope is minute. The Shah ignored the Islamic part of the Iranian history and these guys are ignoring the pre Islamic history. Both methods are wrong and got us where we are today. I still believe that the Iranians (hopefully mostly) are aware of their pre Islamic Iran and will not forget. Another point that many people seem to miss is that the IRI is not the only problem that Iran has, some cultural and traditional thinking is also keeping Iran behind. This thinking is very much alive among different levels of the population. Maybe that is the Islamic part that the people are experiencing under the IRI. Regardless, the best way is to let the Iranians inside choose the way becuase as I said before, Saudis won't do it but the Iranians WILL reach a home grown democracy.

Masoud, I am not sure if you need any responce, but remember that if you want democracy in Iran you have to start where you are. You can't "Lable" people who might totally disagree with you. I am not brain washed, I think you are not well read.


default

To Daryush

by Kamangir on

Daryush,

I agree with you in saying that part of the iranian regime is not happy with having Ahmadinejad and his gang around. The only issue and the main difference between this 'softer' group and the rest of avarage Iranians is that, they (the softer group of IRI)are concerned with Ahmadinejad 'gang' because of their own interests. They are really concerned with the idea of what is going to happen to them once the regime collapses. They are not concerned about Iran, freedom and democracy, bear in mind that the idea of 'reform' within the system died after Khatami's first round. I personally believe that no matter what the differences between different factions of the IRI, they do want to 'survive' as a regime, no matter what disguise they have to use. They do not and know that cannot get rid of the Islamic constitution and laws because if they do so they'll quickly lose power. This has been a very vicious dictatorship, that unlike many other dictatorship has attacked and oppresed the population "three dimensionaly". This means that besides massive killings and executions and terror, and besides having literally isolated and damaged Iranian economy for decades to come, they 'also' have since the very first years taken on the Iranian identity and pre-islamic heritage. They have done so, systematically by having a very intensive brainwashing system in elementary and secondary schools, as well as many other methods. They have a serious problem with our Persian core and identity and this third dimension is not very common in other dictatorships. I personally cannot see any possibility of reform. I only see the regime collapsing a result of massive and nationwide unrest and uprising and strikes, with the help of very severe international sanctions (in the making, already). The regime is acting very violently because they are really scared this time, and tells us that they know those who really brought them to power want the out.


masoudA

To Darisuh

by masoudA on

I can see how brainwashed you are - not only you prefer easterners over westerners - you probably prefer muslims to chritians or Zartoshtis too - don't you ?   buddy - I don't know how real you are - posting out of Iran you can be just another piece of IRI propaganda machine.   But I will give you the benefit of the doubt - and mostly for the sake of others who may read this;

There are terrible things that go on in the west - there is greed, there is corruption, there is favorism and prejiduce - but nowhere in the west I have encountered the evil that goes on in Iran.    You must understand - those who rule Iran have no regards for God, humanity or morality.   These are people who have occupied Iran, and wish to see Iran and Iranians disapear from the face of the earth.  

It's not a matter of IF - it's a matter of WHEN the mullahs are going to be on the run - and it will be quiet amusing to see the new faces of akhoonds and akhoond zadehs.   Can't wait


Daryush

Kamangir and Masoud A

by Daryush on

First Kamangir, I think you made a valid point that "they", to me meaning some members of the IRI, want a war in order to oppress people and stay in power. For some groups in Ahmadinejad's gang especially that's true. They want a fundamentalist regime that the military rules and oppresses the already existing liberal forced within the country. And they would definitely kill and put in to prison those, whether Mulla or not, that are not in tune with them. Just don't mistake the Iranian regime as a Islamic system that values the Islamic or even Mullas, they actually have imprisoned and killed many "Akhunds" as you would call it, because they were not in the same line of thinking. Don't mistake the Iranian regime for a simple bunch of Arabized Mullas who just read Koran and oppress the people. Actually the Iranian system has become more complicated than you think and many western powers don't know who and how to deal with. One good part of the Iranian system is that for the first time the country is witnessing a polarization of the society mirrored in the government. That means, although limited but definitely existing "opposition" voices within the government. Why that is good? Just like the United States where you have no real choice to elect your officials and must choose within the parties given to you, Iran is almost in that direction. Far behind, but moving forward. I have many times said that you can't just arrive to an answer especially when it deals with the social and political issues and "democracy". These ideas must be born and grow within the system. If you give all the tools to the Saudi Arabia, they would still be backwards because the society is backward. IRI is not a final destination for the Iranians, but to just get rid of something without a point of a logical that is based on the culture of people and traditions, solutions is just stupid. It is foolish for me to see so many kids preach anti Islam or Arabs or IRI just because they think that Iran is a western based society without realizing that not everything that is happening inside the country is JUST THE GOVERNMENT, it is the government to some extent. But the Iranians are not yet democratic, Modern, Historically aware people. I asked you this before, I ask again, who can come and guarantee that with the Iranian situation, after the IRI the country won't fall into pieces, the new regime won't take arms into the streets and kill all the oppositions? I am not frightening you or justifying IRI, I am just stating what Iran is. IRI is not something to worry about if you trust the people. They (IRI) will either reform or will vanish; no other way is possible, given that the Iranian society is moving towards home grown democracy.

To Masoud A, If you think that the United States is against IRI because they care for you (since you got such nice eyes), or if they are for regime change because it's better for Iran or democracy or terrorism (Which is Saudi/Egypt base), I just say that you are not well educated in history and politics. And remember that nothing comes for free, so what is the price that you are willing to pay after the United States takes over our Iran? I personally prefer one pubic hair of an Iranian/Eastern to one million Bush and Chaney. These guys are crazy and dangerous, don't sell your pride and country and beg for a Bully to help you. I can keep writing but I think it is better to just say one more thing: Read and educate yourself so you won't be a sellout so our country can go forward. You don't see sell outs in the west do you? Don't you think they had dictatorial regimes and wars and tortures that killed and raped millions and still going on?


masoudA

I agree with Alborzi

by masoudA on

The last thing the mullahs want is a war. 

All this talk about IRI benefiting from a war is just baseless - and much of it a tactical bluff spread by IRI propaganda machine.   People in Iran are at the point where the wish for a change at any cost.    That is an unfortunate fact - but it also speaks volumes about the deteriorating mental state of an oppressed and depressed population.  

Mr. Esfahani -

There is only one reason and one reason if USA attacks Iran.   They are at war with the global terror network.   Unlike many of their European counterparts, Americans, especialy the true Yanks are what we call here "Straight Shooters".   They come right out and tell you what the problems are and what they intend to do about it.   So don't be decieved ll the political jargins that goes on around the world - America, and Iranian Americans like myslef, are at war with those who live via terror and we will not stop until victory.  Unfortunately, in this war Iranains can no longer play the favorite "Bi Taraf" (neutral) game!!!  This time as a nation occupied by the terrorists, we must take sides and defeat the terrorists.

 


default

he he, bebinimo o taarif

by babak123 (not verified) on

he he, bebinimo o taarif konim. i bet if nothing happens all of you are bunch of loosers.if it happen i am the looser.


default

To abarmard

by Kamangir on

There's only one problem with your theory. Do you really think that ahmadinejad would have remained in power, up until now, if his attitude and provocations were a real threat to the enire IRI stablishement?  This regime acts ia very strange way depending on how things go on 'daily basis'. Ahmadinejad has no saying on anything. They know the US cannot invade Iran by land. The only option the US has is very extensive and intensive air strikes that would definitely paralize the regime and the entire country, but will not kill the regime. An internal uprising will kill them. The real reason behind the recent severe controls and attackes on what they call 'gharbzadegi' and badhejabi and arazele obash, is nothing but getting ready for the future uprisings. Uprisings caused by serious economic situation due to international embargoes. I'm convinced they want and wish to be attacked, in order to at least, survive.

 


default

Charto parte tebghe mamool

by Irandoosti (not verified) on

een parto pla gooeiha ro bezarid kenar. na jangi misheh va na hich chize digeh. een aghayooni ke hanjareh pareh mikonand toye saf istadand ke be manafe khodeshon ke hich rabti ham be behtar shodane iran va irani nadareh beresand. een jakeshha be maraze Chalabizm dochar shode and. hich khabari nist va in moosh o gorbeh bazi ha ham edameh dareh va khahad dasht. in harf man yadetoon basheh.


Abarmard

Kamangir that's not true

by Abarmard on

It's wrong argument to put the entire Iranian system as one single voice and say that they want war. Maybe true, just maybe, that Ahmadinejad's gang might benefit from the war but not the rest of the system share the same thought. It's foolish to think that Iran has only one voice, although like the rest of the more developed nations has a directed foreign policy, but inside the voices are many. One needs to investigate the news from the system and look at the papers in Iran to see my point. Regardless, the Iranians must unite against any aggression against their country. I believe that the Iranians will unite when the time comes.


default

The Next War

by Raha (not verified) on

Amazing Grace
By Charles Sullivan
//www.informationclearinghouse.info/article18...


Mehdi

Complications

by Mehdi on

I think it helps to be able to understand people and see things from their point of view. I had a friend back in Iran whose brother had been executed by the current regime because he was supposedly a Mojahed. I would see my friend's mother regularly and the pain she was in because of that incident. I even went to the graveyard once with them reluctantly. There was a section of the graveyard assigned to the "heathen" [kaafar]. So her son was burried in that area, clearly separate from the rest - like an outcast or something. The grave stones in that section apparently used to be regularly broken by unknown individuals as a sign of hatred for them. This woman would sit there, still in fear that someone would be watching her, or her other son, and decide that they should be killed too. She would cry her eyes out quietly. I never forget the extent of grief and anger she kept inside. She seemed to want to scream at the top of her lungs but was afraid that things could get even worse for her. I suppose someone like her would never want to make peace with this regime. It seems like an unsolvable situation. I imagine a lot of the Mojahedeen have lost loved ones and feel more or less the same way. Could they be blamed? Tough issue. 


default

You are wrong

by Alborzi (not verified) on

Children do not be so conspiratorial. If it was so much to advantage of Iran to have a war they could easily
trigger it. All they need to do is have their proxies in Lebanon bomb Tel Aviv. They realize that Israel is going
to win it hands down, they have several other triggers too,
but none of them is to their benefit. Just like a few years ago when US shut down Iran Air jet in Persian Gulf. They were enraged but they bit their tongue. You see there is a
paradox between mullahs and Shah, Shah dressed sharp but was stupid, these guys dress stupid but are sharp. Kind of like that show back in 70s called Colombo.


default

Jang Jang ta piroozi!

by Anonymous1326 (not verified) on

shoarhaye dirooz va emrooz va fardaye jomhooriye eslami va nokaranesh hamishe jang jang ta piroozi boodeh dar halike rahbare dinaneye ounha jang ro nemat elahi modoonest. agar jangi dar begireh faghat va faghat jomhooriye eslami va oun rahbaraye bi hameh chizesh moghaser hastan. dige in ghesehaye mojahed o shah o amrika va in harfa kasi ro gool netooneh bezaneh. baraye 30 sal mardom ro farib dadid va sadha miliard dollar poole nafto gazo hezar daramade dige ro bala keshidid hala baz ham mikhaheed taghsireo bendazid gardane yeki digeh? tof be sharafe har che akhoonde bi namoose va tarafdaraye bi hame chizeshoon keh ta in mamlekato be khake siyah nashoonan dast bardar nistan.

oun martikeye ahmagh seyed javadi goh khordeh keh harfi bezaneh. hamin bi sharafha mamlekato do dasti taghdim mullaha kardan faghat be khatere in keh harfe khodeshoono be korsi benshoonan. tof be in hame bi vatani o bi sharafi. agar yek edeh bi namoos dar dakhele iran inghadr az rooye doshmani ba shah o ba digaran va baraye post o magham tahe kafshe mullaha ro lis nemizadand emrooz kar be inja nemikeshid ke be donbale moghaser begardid o kaseh koozeha ro saresh khoord konin ya nameh be in va oun reeese daneshgah benevisin o oldorm boldorom konin. oun bi sharfhaee keh mamlekato mardomesho be in rooze siyah neshondan ke bish az nesfe jamiyatesh dar faghr o bicharegi zendegi mikoneh behatareh keh khafeh beshan va digeh gohe bishtar az in nakhoran.

agar jangi dar begireh hichkas bejoz jomhoorye nekbat va jenayate eslami va nokaraye rangarangesh moghaser nistan chon ouna hastan ke daran table jang mizanan va mojahedine ahmagh ham az ghomashe khdeshoonan agar khahane jang bashan.


default

MKO is beyond any help

by Alborzi (not verified) on

There was a very interesting series of articles on Iranian.com by former MKO, it turns out the organization runs a "very" tight ship and brain washes the members. They are totally a cult, just like Shahis who will do anything
for the imperials, the MKO will even help in raping women.
I love Khomeini's approach to them, it showed he was wise and brave. I used to tolerate MKO, they brought Khomeini to power, but after a few days he rejected his backers and
with stood the assasinations and mayhems later, the guy was
true Persian.


Mehdi

I Wish Somebody Would Talk To Mojahedeen

by Mehdi on

These guys are intelligent people but have fallen so far away from the track that have lost all connection with reality. Collaborate with the US war machine and even encourage them to attack Iran so that Mojahedeen can bring freedom to Iran? Just how far off can you get? It's like collaborating with the drug lords to catch the little drug sellers on the street. I think we should talk to these people and bring some sense into their way of thinking. It seems to me that hatred for mullahs has very much blinded them and has made them obsessed with mullahs. We should talk to them and ask them to please reconider their views. They are playing a very deadly game and I am not sure if they can live with the potential consequences. Will they be able to justify American troops raping Iranian women (as they did in Iraq)? Will they be able to justify potentially millions of Iranians loosing their lives?  


default

Its not going to happen

by Alborzi (not verified) on

Recently Israel attacked Syria, there was no hoopla before and not even after. By making it so obvious it has several effects none of then to the benefit of Israel/USA team. The defenders will be more ready, the opposition (politically) gets organized. Its just not beneficial and unless they follow it with occupation its very likely that IRI will retaliate. If they do follow it with occupation Iraq will be like a walk in the park compared to Iran. Iraq was under strict sanctions and had two wars before it was attacked by USA. In Persian we have the saying sang bozorg dalil nazadan ast. As Shah used to say to Cyrus sleep good because he is up.


default

I agree . . .

by Parviz (not verified) on

I agree some sort of war will take place which will be good for three governments (Don’t leave out Israel which will benefit more than Iran and the U.S).

0

Republicans will not get re-elected. There is a rumor in UAE that D. Cheney plans to come and live there. Bush has enough money, to live happily after leaving the Office.

,

Iran will survive the 9 test because of resilience of its people and their love for the country.