جیمزباند در نازی آباد
//www.akhbar-rooz.com / مریم مهاجر
30-Nov-2012
بسیاری از انقلابیون روزهای پرشور آغازین، در سفر از نازی آباد به الهیه، همه چیز از آرمان تا ایمانشان را به فراموشی سپردند. آقای حجاریان به نظر نگارنده ظاهرا از این گروه نیست. و به همین دلیل علیرغم کینه عمیقش به جنبش چپ و حزب توده ایران در مقابل یک وظیفه تاریخی قرار گرفته است ... >>>
recommended by sobh

Share/Save/Bookmark