بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن/2 گزارش
JMI News / JMI News
11-Nov-2012

مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در واشنگتن با شرکت جمعی از ایرانیان با موفقیت برگزار شد .دکترحمید اکبری مبتکر و مجری طرح تاریخی نامگذاری تالاری بنام دکتر مصدق در دانشگاه ایلینوی و همسرشان بانو آذر اکبری با همراهی یاران جبهه ملی ایران در آمریکا و دیگر شخصیت های ملی این مراسم با شکوه را در نشنال پرس کلاب برگزار کردند.گزارشات بی بی سی و صدای امریکا در زیر امده است

 

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark