نقدی:10 كیلو طلاجایزه كسی كه كشوری جنایتكارترازآمریكارا معرفی كند
gooya
04-Nov-2012 (one comment)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تاکید کرد: از همین جا اعلام می‌کنم که به هر مورخی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ ثابت کند که کشوری جنایتکار‌تر از آمریکا وجود دارد به عنوان جایزه ده کیلوگرم طلا خواهیم داد.

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark

 
MRX

Ten Kilos!

by MRX on

He has ten kilo of gold in his posession!  It's no wonder more than 50% of population lives in powerty while these guys are looting the treasury right and left.