احمدشهيد در گزارش سوم خود:ايران همچنان به نقض حقوق‌بشر ادامه مي‌دهد
صدای آلمان
12-Oct-2012

احمد شهيد در گزارش تازه خود به ده‌ها مورد نقض حقوق‌‌بشر در ايران اشاره کرده است. گزارشگر سازمان ملل از مقامات ايرانی خواسته است که اعدام‌ها را متوقف و زندانيان سياسی و عقيدتی را هر چه زودتر آزاد کنند.

سومين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل پيرامون وضعيت حقوق‌بشر در ايران منتشر شد. احمد شهيد در گزارش خود ۱۲۴ مورد نقض حقوق‌بشر را از بهمن ماه ۱۳۹۰ تا تير ۱۳۹۱ مستند کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت ايران خواسته است که تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی را آزاد کند و از اجرای مجازات اعدام دست بردارد

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark