گزارش تجمع كارگران شركت واحد در مقابل شهردارى و پيروزى كارگران
كانون مدافعان حقوق كارگر
12-Oct-2012
از ساعت 8 ونيم صبح روز سه شنبه .. مهر ماه حدود 200 نفر از رانندگان شركت واحد و اعضاي سنديكاي كارگران اين شركت در مقابل شهرداري تهران تجمع كردند. تجمع كارگران كه ابتدا جلوي كتابخانه ي پارك شهر و پس از ساعتي به طرف مجلس

شوراي شهر به راه افتادند. يك سرهنگ نيروي انتظامي ابتدا از آنان خواست كه به طرف ديگر خيابان نروند و تجمع كنندگان دركناره خيابان نشستند. آنان خواهان ملاقات با شهردار بودند. تا پيگير خواسته هاي خود كه عبارت از ده درصد افزايش حقوق و حق مسكن است،‌شدند. آنان به مدت بيش از ده ماه با نامه نگاري و تهيه طومار خواسته هاي خود را به گوش مسوولان رسانده بودند. پس از ساعاتي از كارگران خواسته شد كه نمايندگان خود را براي مذاكره با آقاي اماني معاون مالي شهردار بفرستند كه 4 تن از كارگران به نمايندگي فرستاده شدند كه آقايان وحيد فريدوني و حسن سعيدي از اعضاي سنديكاي واحد نيز در ميان آنان بودند. ... >>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark