بازاریان تهران مغازه‌های خود را بسته‌اند
بی بی سی
03-Oct-2012

احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اصناف و بازار تهران با خبر دادن از "تعطیلی بازار تهران" گفت این تعطیلی پس از آن صورت گرفته که "پیامک های ناشناسی به بازاریان ارسال شده است."

آقای کریمی اصفهانی چهارشنبه ۱۲ مهر (۳ اکتبر) در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت که "یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار درپی برهم زدن اوضاع بازار هستند" و افزود: "بازاریان برای حفظ امنیت بازار و اینکه اوضاع بهم نریزد ناچار شدند امروز مغازه های خود را ببندند."

خبر از تجمع گروهی از بازاریان در اعتراض به "گرانی نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی و ناتوانی دولت از مهار قیمت ها و سوء مدیریت موجود" داده است.

کلمه افزوده است که "پیش از ظهر امروز در خیابان های ناصر خسرو و اطراف بازار تهران، تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان دست به تجمع و راهپیمایی زده اند".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark