محمد خاتمی: حضرات معظم! انتخابات و حکومت مال شما؛ فضا را باز کنید
کلمه
19-Sep-2012

سید محمد خاتمی در اظهاراتی صریح، از رهبران حکومت خواست فضای سیاسی و امنیتی موجود را باز کنند و به محدودیت ها پایان دهند. وی به کسانی که آنها را «حضرات معظم» خواند، اطمینان داد که اصلاح طلبان دنبال قدرت و حکومت نیستند و تنها می خواهند با انتقاد به اصلاح روشهای غلط موجود کمک کنند. او تاکید کرد که این جریان دنبال حکومت یک جناح نیست، بلکه دنبال حاکم شدن عقلانیت بر کشور است تا سرمایه های ملی اینگونه هدر نرود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark