ملت تحریم زده ایران
VOA Persian / VOA Persian
17-Sep-2012

آنچه که من در سفر شش روزه ام به ایران شاهد بودم حاکی از آن بود که تحریم ها اثر خود را گذاشته اند. تهران تلاش می کند تا عمق فاجعه اقتصادی را زیر ارقام و آمار غلط پنهان کند. همه از قصاب گرفته تا صنعتگر می گویند که تنها چند ماه با ورشکستگی اقتصادی فاصله دارند. اما حتی یک فاجعه اقتصادی نیز جلوی اشتیاق تهران برای اتمی شدن را نمی گیرد

>>>
recommended by JustAnIranian

Share/Save/Bookmark