آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه 'آزادی' منتقل شدند
بی بی سی
17-Sep-2012

مارتین کوبلر، نماینده سازمان ملل در عراق از انتقال ۶۸۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی (آزادی) خبر داده است.

به گفته نماینده سازمان ملل، این آخرین گروه بزرگ از نیروهای سازمان مجاهدین خلق است که به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark