پشت‌ پرده دیدار دانشجویان حزب‌اللهی با آیت‌الله خامنه‌ای
بی بی سی
17-Sep-2012

به گفته آقایان پهلوان و امیریان، سه بخش از سخنرانی آیت الله خامنه ای در دیدار اخیرش با دانشجویان به هنگام انتشار توسط رسانه های حکومتی و حتی دفتر خود او حذف شده است.

آیت الله خامنه ای گفته است: "من استالین نیستم که بنشینم یک سری حرف بزنم بعد یک عده‌ای را بیاورم بنشینند آن‌ها را تئوریزه کنند".

 

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark