شکایت سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول محمود احمدی نژاد
BBC persian
14-Sep-2012 (one comment)

سازمان بازرسی کل کشور از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران و همچنین روزنامه ایران، وابسته به دولت، به اتهام "نشر اکاذیب و افترا" اعلام شکایت کرد.


خبرگزاری های ایران جمعه ۲۴ شهریور (۱۴ سپتامبر) اطلاعیه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده اند که تاکید دارد این شکایت، در واکنش به اتهامات آقای رحیمی و روزنامه ایران به مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی و وزیر سابق کشور ایران انجام شده است.


هفته پیش محمدرضا رحیمی، بدون نام بردن مستقیم از آقای پورمحمدی، وی را به خارج کردن غیرقانونی ۲۱ میلیارد تومان از دولت متهم کرده بود.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به اتهام محمدرضا رحیمی در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت گفته بود که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه "به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است".


آقای پورمحمدی، وزیر کشور نخستین دولت... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark