جنتی: منطق و آزادی از جاذبه‌های ماست
کلمه
14-Sep-2012 (4 comments)

آیت‌ الله احمد جنتی‌، خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران، اظهار کرد: جاذبه‌های ما، منطق، آزادی و عدالت است و این‌ها برای مردم دنیا مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین بی‌‌خود خودتان را خسته نکنید چراکه ما در یک پیچ تاریخی به نفع اسلام و مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته‌ایم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudghaffari

what i dont understand

by mahmoudghaffari on

is they all are "movaghat" or part time speakers of Friday prayers but have been speaking at late night comedy style show for years? What gives?


Soosan Khanoom

lol. Mamoor, in that case it may be actually the end for him!

by Soosan Khanoom on

Although, it seems that he even cheats the death!! How old is he?  1000 ?

 


مآمور

پیچ پیچید،

مآمور


پیچ پیچید، جنتی پیچید
دوباره پیچ پیچید، جنتی هم پیچید
بار سوم پیچ پیچید ولی جنتی نپیچید!!

I wear an Omega watch


Soosan Khanoom

Seriously, he must be joking !! By the way, Loved this comment

by Soosan Khanoom on

” بنابراین بی‌‌خود خودتان را خسته نکنید چراکه ما در یک پیچ تاریخی به نفع اسلام و مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته‌ایم. ”

حاجی خیالت راحت ما اصلا خودمان را خسته نمی کنیم ! اگر شما بر سر یک پیچ تاریخی هستید به برکت پیچاندن های دولت مورد تائید رهبر شما , این ملت آزاده بر سر هزار پیچ خطرناکتر از جاده هراز قرارگرفته !

یعنی راحتت کنم اصلا شما خود خود خود پیچ هستی !