زندانی فراري، مبلغ وهابيت، مبلغ بهائيت،خرابکار
صدای آلمانی
07-Sep-2012

به گفته‌يکی از مقامات ارشد انتظامی آذربايجان اتهام برخی امدادگران دستگير شده در مناطق زلزله زده "تبليغ وهابيت" است. پيش‌تر اتهامات ديگری نظير "خرابکاری" و "تبليغ بهائيت" عليه اين امدادگران مطرح شده بود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark